przemoc, para, małżeństwo, porady prawne, przemoc w rodzinie fot. Dreamstime

Przemoc w rodzinie: jak się chronić

Wyzwiska, groźby, bicie, czasem nawet gwałt. Objawów przemocy domowej jest wiele. Jeśli jesteś jej ofiarą, nie ukrywaj tego przed otoczeniem. Zacznij się bronić.
/ 01.03.2011 13:07
przemoc, para, małżeństwo, porady prawne, przemoc w rodzinie fot. Dreamstime
Liczby z policyjnych statystyk mówią same za siebie: w 2009 r. ofiarą przemocy w rodzinie padło blisko 133 tys. osób. Większość z nich to kobiety – 80 tys. Na drugim miejscu tej „czarnej” listy są dzieci – ponad 27 tys. Te dane są jednak zaniżone, bo wiele maltretowanych kobiet nie prosi o interwencję, ukrywając tragedię w czterech ścianach. Jak się zachować, gdy dochodzi do przemocy? Oto, co powinnaś zrobić.

Nie bój się – zgłoś sprawę policji
Mąż cię pobił, a ty wytłumaczyłaś to sobie jego problemami w pracy? Nie łudź się! Jeśli raz podniósł na ciebie rękę, zrobi to znowu przy pierwszej lepszej okazji. Wystarczy byle pretekst, nawet wyimaginowany. Dlatego, choć się boisz i jest ci wstyd, powiadom policję. Nawet jeśli funkcjonariusz powie, że policja nie miesza się w sprawy rodzinne, domagaj się przyjazdu patrolu. Policja ma obowiązek rejestrować interwencje w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Kiedy zjawią się funkcjonariusze, zażądaj, by sporządzili notatkę służbową w systemie procedury Niebieska Karta.

Warto wiedzieć.
Gdy mąż (partner) jest agresywny, masz prawo domagać się jego zatrzymania na 48 godzin lub – jeśli jest pijany – umieszczenia w izbie wytrzeźwień. Jeżeli policja nie stwierdzi takiej konieczności, a ty nadal czujesz się zagrożona, funkcjonariusz powinien wskazać ci noclegownię lub schronisko dla kobiet i w miarę możliwości zapewnić transport.

Niebieska Karta – zapis przemocy
To specjalny formularz, który składa się z dwóch części. Pierwsza, tzw. karta A, to urzędowa notatka z przeprowadzonej interwencji. Na jej podstawie dzielnicowy ma obowiązek:
- w ciągu 7 dni od interwencji przeprowadzić wywiad środowiskowy;
- przynajmniej raz w miesiącu odwiedzać cię, by sprawdzać, czy ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

Uwaga!
Informacji zawartych w karcie A nie można zmienić ani wycofać nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej.
Karta „B” opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz zawiera dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których można się zwracać o pomoc.

Warto wiedzieć.

Niebieską Kartę zakłada także ośrodek pomocy społecznej. Zawiera ona podobne do policyjnych dane i jest dołączona do wywiadu środowiskowego. Jest w niej też informacja o udzielonej ci pomocy.

Zbieraj dowody przeciwko brutalowi
Sprawca może ponieść karę za swoje postępowanie tylko wówczas, gdy będą dowody potwierdzające, że znęcał się nad tobą. To m.in. na ich podstawie prokurator podejmie decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego i będzie miał podstawę do aktu oskarżenia.

Takim dowodem może być:
-  Obdukcja lekarska. Jest to zaświadczenie wydane przez lekarza, w którym opisane są obrażenia ciała i podana ich prawdopodobna przyczyna. Obdukcję ma prawo wykonać każdy lekarz. Badanie jest darmowe.
-  Zeznania świadków (znajomych, sąsiadek, które słyszały zajście lub wiedzą o nim od ciebie).
- Zniszczone przedmioty i ubranie, zdjęcia mieszkania ze śladami awantury.

Nie bądź ofiarą przemocy w rodzinie >>

Porady prawne i finansowe - forum >>


Zawiadom prokuratora
Interwencje policyjne pomagają zwykle na krótko. Dlatego, aby powstrzymać falę przemocy, musisz złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 207 Kodeksu karnego przez męża (partnera). Zgłoś to w prokuraturze najbliższej twojego miejsca zamieszkania. Jeśli boisz się sama pójść do prokuratury, poproś inną osobę, która zna twoją sytuację (krewną, sąsiadkę).

Uwaga!
Jeśli sprawca ci grozi np. pozbawieniem życia, możesz zgłosić to prokuratorowi. Jest to podstawa (tzw. groźba karalna), by zastosować wobec niego areszt tymczasowy. Natomiast, jeśli inna osoba złożyła w twoim imieniu doniesienie o przestępstwie i teraz obawia się zemsty, może, powołując się na art. 184 § 1 Kodeksu postępowania karnego, poprosić prokuratora o utajnienie swoich danych osobowych.

Gdy sprawa trafi do sądu, masz prawo na pierwszej rozprawie zgłosić wniosek, że chcesz być tzw. oskarżycielem posiłkowym (będziesz mogła zadawać pytania oskarżonemu i świadkom, składać wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie dodatkowych osób).
 
Pozbądź się prześladowcy z domu
Mieszkanie pod jednym dachem z dręczycielem grozi eskalacją przemocy. Jeśli mąż nie zmienił postępowania mimo interwencji policji, masz prawo domagać się przed sądem, by opuścił mieszkanie i to nie czekając na zakończenie sprawy karnej. Sąd wydaje takie postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w ciągu miesiąca od złożenia przez ciebie wniosku w tej sprawie. Jeśli sprawca nie opuści dobrowolnie lokalu, przekaż sprawę komornikowi.

Masz prawo do odszkodowania
Jeśli w następstwie przemocy doznałaś uszczerbku na zdrowiu lub poniosłaś szkodę majątkową (np. sprawca zdemolował mieszkanie, zniszczył ci ubranie), możesz domagać się od niego odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę. Pozew (tzw. powództwo adhezyjne) można złożyć w procesie karnym najpóźniej do czasu rozpoczęcia rozprawy w pierwszej instancji. Jeżeli sprawa karna jest już w toku, pozew należy złożyć w wydziale cywilnym – wtedy trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 5 proc. żądanej kwoty.

Gdzie szukać pomocy
- Policyjny Telefon Zaufania tel. 0 800 120 226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godz. 8.00–22.00).
- Poradnia telefoniczna Warszawska „Niebieska Linia” tel. 22 668 70 00 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00–22.00; dyżur prawny w ramach poradni – poniedziałki i środy w godz. 18.00–22.00.
- 10 Grudnia – Internetowa Platforma Antyprzemocowa  tel. 698 991 142 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00–18.00.

Alicja Hass / Pani domu