Dlaczego kazirodztwo jest patologią seksualną?

Kazirodztwo w Polsce jest zakazane/fot. Fotolia
Kazirodztwo to zachowania seksualne pomiędzy krewnymi, które są zakazane w wielu krajach. Kazirodztwo zaliczane jest najczęściej do patologii seksualnych. U większości społeczeństw jest to zachowanie najbardziej potępiane, jednak istnieją kultury, które w pełni akceptują związki kazirodcze.
/ 11.09.2012 09:24
Kazirodztwo w Polsce jest zakazane/fot. Fotolia

Dlaczego kazirodztwo jest zakazane?

Najbardziej wiarygodna teza odnosi się do motywów eugenicznych. Zakłada ona, że zakaz kazirodztwa to ochrona społeczeństwa przed degeneracją.

Badania wykazują, że dzieci poczęte w wyniku stosunków kazirodczych o wiele częściej mają wady genetyczne – ponad dwie trzecie takiego potomstwa odznacza się niedorozwojem umysłowym.

Ważna jest także kwestia społeczna – w społeczeństwie istotne są rozwój wspólnoty, nawiązywanie kontaktów i więzi z jednostkami spoza rodziny oraz rozwijanie zdolności kooperacyjnych. Gdyby nie istniał zakaz kazirodztwa, ludzie mogliby realizować wszelkie swoje potrzeby w domu i nie mieliby powodu, aby zacieśniać więzy z innymi ludźmi.

Ponadto w rodzinie, w której wszyscy członkowie zaspokajają swoje potrzeby, może wytworzyć się rywalizacja, np. między synami o względy matki czy między matką i córkami o względy ojca. Zakaz kazirodztwa to także ochrona dzieci przed nadużyciami seksualnymi ze strony rodziców.

Jakie są przyczyny kazirodztwa?

  1. Zaburzenia osobowościowe sprawcy – osoba jest zboczona seksualnie, agresywna, nie kontroluje się oraz jest niedojrzała emocjonalnie.
  2. Męski seksualizm – w większości przypadków stosunków kazirodczych dopuszczają się mężczyźni. Powodem może być to, że męski seksualizm jest uwarunkowany biologicznie, a co za tym idzie może być popędem niekontrolowanym, ponadto ma na celu przedłużenie gatunku.
  3. Specyficzna socjalizacja mężczyzn – wychowywanie mężczyzn w sposób aktywny i skierowany na ukrywanie emocji.
  4. Zaburzenia systemu rodzinnego, takie jak niesatysfakcjonujące pożycie seksualne małżonków, pasywność jednego z partnerów lub jego nieobecność czy też choroby.

Zobacz też: Feeders - chorobliwa fascynacja otyłością

Regulacje prawne dotyczące kazirodztwa

W Polsce prawo zabrania stosunków kazirodczych. Mówi o tym 201. art kodeksu karnego: "kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego brata lub siostry podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat".

W niektórych krajach, takich jak np: Japonia, Portugalia, Turcja, Syjam, Luksemburg, kazirodztwo nie jest traktowane jako przestępstwo. W innych nie są karane stosunki seksualne pomiędzy rodzeństwem – m.in. we Francji, Belgii czy Holandii.

Warto też zaznaczyć, że dawniej niektóre kultury akceptowały związki kazirodcze – pierwszą żoną faraona była jego siostra, a chłopi alpejscy mieli w zwyczaju uprawiać seks ze swoimi córkami.

Zobacz też: Jakie są przyczyny kazirodztwa?

Redakcja poleca

REKLAMA