Klasa w szkole/fot. Fotolia

Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie?

Jak rozmawiać z nastolatkiem na temat tabu, jakim ciągle jeszcze jest seks? Jak powinien zachowywać się nauczyciel podczas takiej rozmowy? W jaki sposób przygotować się do rozmów wychowawczych? Dlaczego warto mieć „otwarty umysł"? Przedstawiamy kilka przydatnych porad dla nauczycieli.
/ 10.12.2012 15:40
Klasa w szkole/fot. Fotolia

1. OPIERAJ SIĘ NA FAKTACH, NIE NA MYŚLENIU ŻYCZENIOWYM LUB ŚWIATOPOGLĄDZIE

Młodzież najbardziej wierzy faktom, lubi kwestionować niejasne zasady i sztywne światopoglądy. Będziesz najbardziej wiarygodny podając konkretne liczby, opowiadając o prawdziwych sytuacjach, po prostu mówiąc prawdę, a nie to, co chciałbyś, żeby nią było.

Wychowanie w konkretnym światopoglądzie (np. religijnym) jest zadaniem rodziny, nie szkoły. Odwoływanie się do niektórych zasad, np., religijnych może być krzywdzące dla pewnej grupy uczniów. Odwołuj się więc do takich wartości jak zdrowie, wierność, uczciwość, bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie.

2. AKTYWIZUJ MŁODZIEŻ, PYTAJ – NIE PODAWAJ GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ

Pytaj po to, żeby dowiedzieć się co młodzież myśli, co ich boli, czego potrzebują. Oceniając i podając gotowe rozwiązania dowiesz się wyłącznie tego, co oni pomyślą, że chciałbyś się o nich dowiedzieć. Zadawanie pytań i bycie otwartym na wspólne poszukiwanie rozwiązań uczy myślenia, analizowania różnych perspektyw, twórczego podejścia do problemów. Poprzez ocenianie uczniów na pewno nie zyskasz ich zaufania i szacunku.

3. NIE MORALIZUJ

Bo i po co? Nikt nie lubi być pouczanym, zwłaszcza nastolatki. Ludzka seksualność jest tak zróżnicowana i skomplikowana, że wyznaczanie norm jest niezwykle trudne. Pamiętaj, jedyną jednoznaczną granicą w zakresie zachowań seksualnych jest krzywda drugiego człowieka.

4. BĄDŹ DOBRZE PRZYGOTOWANY

Przygotowanie i korzystanie z pomocy naukowych – ilustracji, filmów, danych statystycznych nie tylko czyni zajęcia ciekawszymi, ale też uwiarygodnia Twoje słowa.

5. NIE NARUSZAJ GRANIC

Nigdy nie powinno się pytać drugiego człowieka o jego doświadczenia seksualne, jest to bardzo poważne naruszenie granic. Uczniów nie można pytać o ich przeżycia, sugerować problemów o podłożu seksualnym, wnioskować o nich na podstawie wyglądu lub zachowania. Również pytając o zdanie w tematach dotyczących zdrowia seksualnego zawsze sprawdź czy uczeń ma ochotę wyrazić publicznie swoje zdanie.

6. WYPRZEDZAJ ROZWÓJ

Poruszane podczas spotkań tematy powinny wyprzedzać fakty, tylko wtedy przygotowujemy młodzież na to, co ją czeka, czyniąc zmiany bardziej przewidywalnymi i redukując obawy oraz rozwiewając wątpliwości. Ponadto, zyskujemy zaufanie, stając się w pewnym sensie ekspertami potrafiącymi przygotować młodego człowieka na nieznaną przyszłość.

7. SZANUJ ODMIENNOŚĆ

Stereotypowe myślenie na temat wartości i preferencji związanych z płcią i seksualnością nie służy budowaniu relacji z młodzieżą i utrudnia prawdziwy kontakt podczas tego typu zajęć. W jednej klasie spotkasz różnych uczniów – aktywnych i nieaktywnych seksualnie, heteroseksualnych i homoseksualnych, religijnych i niereligijnych. Jedynym sposobem na dostosowanie treści do potrzeb ich wszystkich jest szanowanie odmiennych poglądów, zachowań i wartości.

Zobacz także: Mamo, tato - jestem w ciąży!

8. KORZYSTAJ Z POMOCY SPECJALISTÓW

Uczniowie bardzo lubią zajęcia z lekarzami, policjantami, terapeutami. Korzystaj z ich pomocy – zwiększysz w ten sposób prawdopodobieństwo, że i Twoi uczniowie zwrócą się do nich po pomoc, jeżeli będzie im potrzebna.

9. NIE MÓW O SOBIE

Nie ma żadnego powodu, aby odwoływać się do własnych doświadczeń. Nawet mówione w dobrej intencji, słowa takie zazwyczaj przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego.

10. POZWALAJ ODREAGOWAĆ

Zajęcia dotyczące seksualności mogą powodować wiele emocji i potrzebę ich odreagowania. Uczniowie mogą się śmiać, zadawać irracjonalne pytania, reagować agresywnie i wulgarnie. Nie warto zwracać na to większej uwagi. Im więcej atencji oddamy takim zachowaniom, tym bardziej je wzmocnimy i jeszcze bardziej zwiększy zakłopotanie uczniów. 

PAMIĘTAJ, ŻE TWOI UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO

  • Mieć własne zdanie i nie zgadzać się z Tobą i innymi osobami dorosłymi
  • Oczekiwać, że będą wysłuchani
  • Mówić i myśleć o seksie w swoim języku
  • Niezależnie od wszystkiego – prosić o wsparcie i pomoc
  • Niezależnie od wszystkiego – otrzymywać wsparcie i pomoc
  • Uprawiać seks
  • Uprawiać bezpieczny seks
  • Mówić NIE, gdy nie czują się komfortowo
  • Zgłaszać przemoc emocjonalną i/lub seksualną, gdy uważają, że takowa ma miejsce
  • Oczekiwać, że nie będziesz informować rodziców o powierzanych Ci sekretach (co nie oznacza, że w niektórych sytuacjach nie masz obowiązku ich informować)

Źródło: wpadka.pl/swiadoma-szkola (kb)

Zobacz także: Fobia szkolna - gdy nie chcesz iść do szkoły