POLECAMY

Skąd się bierze pedofilia?

U podstaw rozwoju pedofilii może leżeć wiele zaburzeń. Między innymi są to zaburzenia związane z budową mózgu. Czy urazy mózgu mogą wpłynąć na powstanie pedofilii? Jak wskaźnik IQ wpływa na powstanie zaburzonego pociągu seksualnego?
Skąd się bierze pedofilia? fot. Fotolia

Znaki zapytania

Etiologia pedofilii wciąż pozostaje niejasna. Najwięcej zwolenników zyskał pogląd, że pedofilia charakteryzuje się etiologią wieloczynnikową, a przyczyn pedofilii naukowcy doszukują się zarówno na podstawie wyników badań neuroradiologicznych, neurochemicznych, jak i z zakresu psychologii klinicznej. Stwierdzane zmiany dotyczą niższej inteligencji, gorszego funkcjonowania poznawczego, odmienności neuroendokrynologicznych oraz zmian morfologicznych.

Zmiany w mózgu

W badaniach neuroradiologicznych stwierdzono zmiany dotyczące głównie płata czołowego, ciemieniowego oraz móżdżku. W badaniu Schiffera i współpracowników wykonanym z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, które objęło 18 pedofilów (więźniów zakładu karnego o maksymalnym zakresie zabezpieczenia), po porównaniu z 24 osobami z grupy kontrolnej stwierdzono zmniejszenie objętości istoty szarej w okolicy czołowo-nadoczodołowej, wyspy, prążkowia oraz móżdżku. Kilka badań wskazuje także na patologię w zakresie płata ciemieniowego. Badania wykorzystujące tomografię komputerową wykazały odchylenia w grupie z rozpoznaniem pedofilii w porównaniu z grupą kontrolną. W badaniu Cohena i współpracowników z użyciem pozytronowej tomografii emisyjnej uwidoczniono także zmniejszenie poziomu metabolizmu glukozy w dolnej prawej części kory ciemieniowej (P = 04) oraz górnej brzusznej części zakrętu czołowego (P = 03) u pedofilów w porównaniu z grupą kontrolną.

Przeczytaj: Zachowania seksualne pedofilów wobec dzieci

Urazy mózgu i poziom inteligencji

Jeszcze inni badacze sugerują duże znaczenie pourazowych uszkodzeń mózgu, które częściej miały miejsce u osób z rozpoznaniem pedofilii, przed ukończeniem 13. roku życia niż u osób z grupy kontrolnej. W dwóch badaniach Blancharda i współpracowników analizowano raportowane przez 1891 badanych dane dotyczące urazów mózgu z utratą świadomości, które przebyli przed 13. rokiem życia, wykazując statystycznie istotne różnice sugerujące większą częstość takich urazów u pedofilów w porównaniu z osobami zdrowymi. W badaniach tych stwierdzono także, że u chorych z pedofilią występował niższy poziom inteligencji oraz gorsze wykształcenie niż u osób z grupy kontrolnej.

W innym badaniu Blanchard i współpracownicy oceniali poziom inteligencji u 679 pedofilów, stwierdzając, że średni poziom inteligencji u pedofilów homoseksualnych i biseksualnych jest niższy niż pedofilów heteroseksualnych. W badaniu tym ujawniono także prawidłowość, że im niższy był poziom inteligencji badanego, tym młodszy był wiek molestowanego przez niego dziecka. W badaniu Beiera natomiast niższy poziom inteligencji był powiązany z pedofilią heteroseksualną, a nie jak w badaniu Blancharda z homo- i biseksualną.

Omówione zmiany radiologiczne powodują, że niektórzy badacze postulują, że pedofilia może wynikać zarówno z zaburzeń o charakterze neurorozwojowym, jak i pourazowym, prowadzących do obniżenia poziomu funkcjonowania poznawczego oraz upośledzenia przystosowania społecznego.

Przeczytaj: Zespół stresu pourazowego reakcją na gwałt

Serotonina i pedofilia

Kolejny aspekt pojawiający się w trakcie rozważań nad etiologią pedofilii stanowi dość wysoki poziom współwystępowania u pedofilów zaburzeń kontroli impulsów, tj. piromanii, kleptomanii, uzależnienia od hazardu, które odnotowywano u 30–50% osób z rozpoznaniem pedofilii. Właśnie zwiększone współwystępowanie pedofilii z zaburzeniami kontroli impulsów może sugerować powiązanie pedofilii, a także innych parafilii z dysfunkcją w zakresie metabolizmu serotoniny oraz układu serotoninergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym. Dysfunkcja w zakresie układu serotoninergicznego już od dawna wiązana jest z różnymi zaburzeniami kontroli impulsów, a także zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. W badaniu Maesa i współpracowników udowodniono, że w porównaniu z osobami zdrowymi pedofile różnią się w zakresie hormonalnej odpowiedzi dotyczącej poziomu kortyzolu i prolaktyny, a także ilości obserwowanych symptomów fizycznych w trakcie ekspozycji na agonistę serotoniny – metachlorofenylopiperazynę. Autor wymienionego badania postuluje, że u pedofilów może występować zmniejszona aktywność w zakresie presynaptycznych receptorów serotoninergicznych 5-HT2 oraz nadwrażliwość w zakresie postsynaptycznych receptorów serotoninowych typu 5-HT2.

Inne badania sugerują, że u pedofilów występuje zwiększony poziom prolaktyny i testosteronu. Stężenie testosteronu wpływa m.in. na poziom przejawianej przez mężczyzn agresji. W badaniu Studera i współpracowników udowodniono, że poziom testosteronu warunkuje nasilenie przestępstw seksualnych i recydywizmu zarówno u przestępców molestujących dzieci, jak i gwałcicieli.

Fragment pochodzi z książki Przemoc seksualna wobec dziecka" Krystyna Marzec-Holka (Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna w redakcji.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)