Klasa w szkole/fot. Fotolia

Rozmowa z uczniami o seksie – ciąża nastolatek (lekcja 5)

Jak przestrzec nastolatki przed ciążą? O czym warto je poinformować? Jak trudna jest sytuacja młodej dziewczyny, która zachodzi w ciążę i rodzi dziecko? Na te pytania powinien odpowiedzieć nauczyciel podczas zajęć z wychowania seksualnego.
/ 21.11.2012 12:10
Klasa w szkole/fot. Fotolia

Jak rozmawiać z uczniami o seksie?

Poniżej każdy nauczyciel znajdzie plan miniwykładu na temat rozmowy z uczniami na temat ciąży nastolatek – w tym głównie o tym, jak trudna jest to sytuacja i co robić, by do niej nie dopuścić.

Na końcu artykułu znajdują się również propozycje pracy grupowej i pracy domowej.

TEMAT:

Ciąże nastolatek

CELE:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej realności i powszechności zjawiska ciąż u nastolatek
 • Omówienie typowych problemów z jakimi borykają się nastolatki w ciąży
 • Pokazanie znaczenia „koalicji pomocowej” – osób dorosłych i rówieśników wspierających nastolatki w ciąży
 • Przypomnienie warunków uniknięcia niepożądanej ciąży
 • Uświadomienie obciążenia czasowego związanego z pełnieniem roli rodzicielskich – zarówno dla kobiety, jak i mężczyzny

PRZEBIEG:

Miniwykład dotyczący:

 • Danych na temat występowania zjawiska nastoletnich matek
 • Przedstawienie sytuacji nastoletnich matek z punktu widzenia zaburzenia cyklu rozwoju
 • Zasad zabezpieczania się przed nieplanowaną ciążą

W trakcie prelekcji uczniowie wypełniają arkusz notatek!

Omówienie pytań do dyskusji.

10 minut

10 minut

Praca w grupach:

 • refleksja nad potrzebą czasu, którego wymaga opieka nad dzieckiem i konieczności zmiany dotychczasowych zadań rozwojowych i harmonogramu dnia

13 minut

Omówienie:

 • pokazanie potrzeby rezygnacji z przyjemności, czasu na odpoczynek i relacje rówieśnicze
 • uwypuklenie znaczenia roli ojca w sytuacji ciąży u nastolatki

10 minut

Przedstawienie pracy domowej:

Zadaniem uczniów jest znalezienie instytucji świadczących pomoc nastoletnim rodzicom i niepełnoletnim kobietom w ciąży

2 minuty

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW:

 • Dzielenie się opiniami dotyczącymi zagadnień do dyskusji,  o które pyta nauczyciel;
 • Opracowanie „pytań do dyskusji” w grupach 4-5 osobowych i spisanie pomysłów na flipcharty lub arkusze A4
 • Omówienie refleksji na forum klasy

POTRZEBNE MATERIAŁY:

Praca w grupach: Flipcharty i flamastry, kartki A4

Omówienie: Taśma klejąca do przyklejenia flipchartów na ścianach

PRACA DOMOWA:

Uzupełnienie listy 3 instytucji.


Miniwykład

 1. Ciąże nastolatek – dane statystyczne

Z danych statystycznych wynika, że w Polsce w ciążę zachodzą i rodzą dzieci nawet 12-13-letnie dziewczyny. Wśród wszystkich porodów porody nastolatek stanowią 7%.

Co roku kilkaset dziewczynek przed 15. rokiem życia rodzi dzieci; wszystkich porodów nastolatek do 19. roku życia jest ponad 25 tysięcy.

 1. Sytuacja nastolatki w ciąży – dlaczego jest trudna?

W ciągu życia na każdym jego etapie zdobywamy konkretne umiejętności. W dzieciństwie otoczeni jesteśmy opieką, co umożliwia nam uczenie się podstawowej samodzielności, gdy zaczynamy dojrzewać – jesteśmy coraz ciekawsi świata i poznajemy swoje preferencje, testujemy co i kogo lubimy, a czego i kogo nie. Gdy mamy kilkanaście lat kształtuje się nasza tożsamość – ustalmy kim jesteśmy i dokąd zmierzmy, jakie cele stawiamy sobie na życie, podejmujemy pierwsze decyzje i mamy szansę uczyć się na własnych błędach.

Wkraczając w dorosłość, zawieramy pierwsze związki, rozpoczynamy życie erotyczne. Wszystkie te etapy życia wyposażają nas w kompetencje (psychologie nazywają je zasobami wewnętrznymi). Dzięki temu, że etapy te przebiegają w odpowiednim czasie, w okresie dorosłości jesteśmy w stanie być w pełni samodzielni i obdarzać nasze dzieci opieką, gwarantując im beztroskie dzieciństwo.  

Cykl przedstawiony na tym wykresie zniekształca się, gdy nastolatka zachodzi w ciążę. Nie ma ona wystarczająca dużo kompetencji, aby samodzielnie uporać się z ciążą, porodem i macierzyństwem. Podobnie zresztą jak i jej partner.

Zobacz też: Rozmowa z uczniami o seksie – choroby (lekcja 4)

Ojciec dziecka

Wśród nastolatek w ciąży w Polsce najczęściej ojcem dziecka jest ich rówieśnik – chłopak, z którym są one w związku albo osoba, z którą miały przygodny kontakt seksualny. Czasem zdarza się jednak, że ciąża jest wynikiem kontaktu ze starszym partnerem albo kontaktu wymuszonego przemocą.

Z punktu widzenia prawa każda ciąża do 15. roku życia to wynik przestępstwa – w Polsce według Kodeksu Karnego (art.200):  "Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10." Sytuacje, w których w ciążę zachodzi osoba przed 15. rokiem życia są wyjątkowo trudne, ponieważ zaangażowany jest w nie również sąd, którego rolą jest sprawdzenie okoliczności związanych z relacją erotyczną tak młodych osób oraz prawidłowości opieki, która jest nad nimi sprawowana.

 1. Co robić, aby nie zajść w nieplanowaną ciążę?
 1. NIE WSPÓŁŻYJ DOPÓKI:
  1. nie jesteś pewna, że Twój partner/partnerka i Ty jesteście przygotowani do bezpiecznego seksu (obawiacie się, że nie poradzicie sobie z jego konsekwencjami, nie macie odpowiedniego zabezpieczenia, nie jesteście pewni, że obydwoje pragniecie tego rodzaju bliskości),
  2. nie jesteś pewna/pewny, że robisz to dla siebie, a nie dla kogoś (z powodu oczekiwań partnera lub nacisku rówieśników).
 2. UŻYWAJ ANTYKONCEPCJI, PAMIĘTAJ:
  1. aktywna seksualnie nastolatka, nie używając antykoncepcji, ma 90% szans na zajście w ciąże w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia współżycia,
  2. często jedna metoda (np. prezerwatywa) to za mało,
  3. konsultuj zażywanie tabletek hormonalnych z lekarzem – tylko dobrze dobrane leki są skuteczne,
  4. jeżeli masz niezabezpieczony kontakt seksualny w ciągu 72 godzin po stosunku powinnaś zastosować antykoncepcję PO.

Pytania do dyskusji:

 1. Jak sądzicie, z jakimi problemami muszą borykać się nastolatki (można podać dokładny wiek młodzieży dla której przygotowywana jest lekcja)?
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy wszystkie odpowiedzi młodzieży i dzieli je na następujące kategorie:

 • Nastolatce w ciąży (i jej partnerowi) będzie bardzo trudno poradzić sobie samej. Będzie potrzebowała stworzyć KOALICJĘ POMOCOWĄ – grupę osób, które będą jej pomagały rozwiązywać różne trudności w trakcie ciąży i po porodzie. Kto mógłby być  w takiej koalicji?
  • Nauczyciel zapisuje na tablicy wszystkie odpowiedzi uczniów. Warto dodać do listy poniższe osoby, jeżeli nie wystąpiły one w pomysłach grupy, oraz omówić rolę (obowiązki i zadania) poszczególnych osób:
   • rodzice, starsze rodzeństwo, inni członkowie rodziny,
   • wybrany nauczyciel/nauczyciele,
   • koledzy, koleżanki,
   • pedagog, psycholog szkolny,
   • lekarz, pielęgniarka, położna środowiskowa,
   • ksiądz, instytucje kościelne,
   • organizacje pozarządowe.

Zobacz też: Rozmowa z uczniami o seksie – płeć i seksualność (lekcja 2)

Karta notatek

PAMIĘTAM

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED NIECHCIANĄ CIĄŻĄ?

1.

Powinnam ……….

Współżyć tylko, jeżeli jestem pewna, że to JA tego chcę

2.

Współżycie jest szczęśliwe……….

Gdy mam możliwość poradzenia sobie z jego ew. konsekwencjami

3.

Muszę stosować ……….

Bezpieczną antykoncepcję

Jeżeli mam niezabezpieczony kontakt seksualny, mogę ……….

Zastosować antykoncepcję PO stosunku


Ćwiczenie grupowe

Uczniowie dzielą się na grupy 4-5 osobowe.

Zadanie polega na zastanowieniu się nad tym, z czego muszą zrezygnować nastolatki rodzące dzieci i ich partnerzy.

Ile procent z każdej z poniższych aktywności musi „oddać” nastolatka i nastolatek, który staje się rodzicem:

W omówieniu należy podkreślić rolę ojca i obowiązek dzielenia się odpowiedzialnością za dziecko oraz czas na opiekę nad nim.

Praca domowa

Znajdź 3 miejsca, znajdują się blisko Twojego miejsca zamieszkania, które świadczą pomoc niepełnoletnim matkom (ośrodki zdrowia, centra interwencji, domy samotnej matki i inne).

Zobacz też: Rozmowa z uczniami o seksie – antykoncepcja (lekcja 3)

Źródło: wpadka.pl/swiadoma-szkola (mn)