Problemy zawodowe przyczyną kryzysu w związku

Problemy zawodowe przyczyną kryzysu w związku

Przyczyną kryzysu w związku może być bardzo wiele czynników. Jednym z nich może być życie zawodowe - praca. Tak, problemy w pracy przekładają się na Wasz związek! I mogą spowodować kryzys!
/ 18.05.2010 12:22
Problemy zawodowe przyczyną kryzysu w związku

Problemy zawodowe - brak pracy

Dość oczywistym kłopotem jest jeśli jedno z małżonków nie ma pracy, a bardzo chciałoby ją znaleźć. Przede wszystkim osoba ta czuje się gorzej w w porównaniu ze swoim partnerem, ponieważ nie realizuje się na polu zawodowym, nie rozwija się. Praca dla wielu jest wartością, która wyznacza status społeczny.

Osoba bezrobotna jest na niższym poziomie drabiny społecznej niż osoby pracujące. Do tego dochodzi frustracja, stres, kiedy to włożony wysiłek nie jest proporcjonalny do efektów poszukiwań zatrudnienia. Jednocześnie może występować poczucie winy, że wkład finansowy w funkcjonowanie rodziny nie jest taki, jaki powinien zaspokoić potrzeby wszystkich jej członków.

Te wszystkie elementy nakładające się na siebie prowadzą do trudnych sytuacji w związku, do nieporozumień, wzajemnych oskarżeń.

Osoba, która nie pracuje, jeśli nie ma odpowiedniego wsparcia ze strony współmałżonka, sama może wprowadzić wiele nieprzyjemnych sytuacji, co jest spowodowane nie najlepszym stanem psychicznym, ogólnym zmęczeniem i zniechęceniem przy kolejnych próbach znalezienia pracy.

Problemy zawodowe - kiedy oboje pracujecie

W momencie kiedy oboje małżonków pracują pojawiają się inne problemy, które mogą stać się przyczyną kryzysu. Przede wszystkim praca zawodowa jest jednym z najbardziej stresujących obszarów aktywności ludzkiej. W pracy jesteśmy oceniani, poddawani krytyce, są nam stawiane określone wymagania. Jeśli obowiązków jest zbyt dużo lub nie są adekwatne do naszego stanowiska to nietrudno o frustrację. 

Zobacz też : Kiedy pojawia się pierwszy kryzys

Środowisko pracownicze nie jest miejscem, gdzie otwarcie i bez żadnych konsekwencji można uzewnętrznić negatywne emocje. Dlatego są one bardzo często przenoszone na grunt rodzinny. W problemy zawodowe jednej osoby zaangażowane są często wszyscy członkowie rodziny lub chociażby odczuwają ich skutki. Nieporozumienia z szefem bardzo szybko mogą stać się przyczyną konfliktów ze współmałżonkiem.

Aby praca zawodowa i problemy w niej nie przełożyły się na relacje w domu, należy mieć świadomość oddzielenia życia zawodowego od rodzinnego. Choć jest to trudne, to możliwe do zrealizowania. Należy dużo uwagę skupić na tym, aby stres pracowniczy w umiejętny sposób odreagować, a nie włączać w jego przeżywanie kolejne osoby.

Zobacz też : Kryzys - przegadać czy przemilczeć