Przemoc/fot. Fotolia fot. Fotolia

Czym jest niewolnictwo seksualne?

Zmuszanie do seksu, gwałty, okaleczanie narządów płciowych, molestowanie seksualne, a nawet wulgarne komentarze o podtekście seksualnym zaliczają się do przemocy seksualnej. Niewolnictwo seksualne w XXI wieku kwitnie, a jego ofiary są wbrew swojej woli przetrzymywane w domach publicznych, wykorzystywane i zmuszane do prostytucji.
/ 23.11.2012 12:26
Przemoc/fot. Fotolia fot. Fotolia

Wydawać by się mogło, że czasy niewolników już dawno minęły, jednak nic bardziej mylnego – cały czas kwitnie niewolnictwo seksualne. Niewolnicy seksualni to ofiary przemocy seksualnej, która przybiera różne formy.

Co to jest niewolnictwo seksualne?

Niewolnictwo seksualne to zmuszanie człowieka do zachowań seksualnych odpowiadających zachowaniom ofiary przemocy seksualnej.

Przemoc seksualna obejmuje różne działania, na przykład:

  • wymuszony stosunek płciowy – gwałt przez bliską osobę;
  • gwałt – przez osoby obce;
  • systematyczne gwałty w obrębie konfliktów zbrojnych;
  • molestowanie seksualne (obejmuje ono również wymuszanie czynności seksualnych w zamian za potencjalne korzyści dla ofiary);
  • wykorzystywanie seksualne dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych zarówno fizycznie, jak i intelektualnie;
  • handel ludźmi w celach seksualnych;
  • czerpanie korzyści materialnych z czynności seksualnych innych osób;
  • okaleczanie narządów płciowych oraz kontrolę dziewictwa;
  • namawianie do aborcji;
  • odmowę użycia antykoncepcji lub ochrony przed przenoszeniem chorób.

Przemocą seksualną są również komentarze oraz „żarty” o podtekście seksualnym, jeśli ofiara wyraźnie sobie tego nie życzy.

Zobacz też: Seks a społeczeństwo i tradycje

Jedziesz do innego kraju? Uważaj na handlarzy ludźmi!

Obecnie najczęstszą formą niewolnictwa seksualnego jest przetrzymywanie osób bez ich zgody, zmuszanie ich do prostytucji i czerpanie z tego korzyści finansowych. Ofiarami tego rodzaju niewolnictwa przeważnie są kobiety wyjeżdżające do większych miast lub w przypadku Europy do innych państw w celach zarobkowych.

Niestety, często trafiają one na handlarzy ludźmi, którzy sprzedają je gangom wzbogacającym się na prostytucji. Więzione, szantażowane, często narkotyzowane mają niewielkie szanse uwolnić się samodzielnie, a jeśli dochodzi do ich uwolnienia, zazwyczaj ma to miejsce w przypadku rozbicia gangu i odbicia osób przetrzymywanych w domu publicznym.

Mimo postępu cywilizacyjnego wciąż spotykane są przypadki niewolnictwa seksualnego związanego z rytuałami religijnymi i kulturowymi.

Ofiary przemocy seksualnej mogą zgłaszać się na policję, ponieważ zgodnie z przyjętymi przez ONZ deklaracjami niewolnictwo seksualne uznano za łamiące prawa człowieka, co podlega ściganiu i surowemu karaniu.

Zobacz też: Jakie są psychiczne i fizyczne skutki prostytuowania się?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/09.03.2015 21:48
cały świat jest sexem
/26.11.2012 07:54
Mam nadzieje, że ludzi, którzy to robią spotka zasłużona kara.