Osoby chore na stwardnienie rozsiane nie powinny rezygnować z życia seksualnego/ fot. Shutterstock

Jak osiagnąć udany związek

Receptę na udany związek chciałby mieć każdy. Pytanie tylko - jak taka recepta miałaby wyglądać? Podpowiadamy Ci, jak osiągnąć udany związek - jednak to Ty decydujesz, z których rad skorzystać!
/ 19.05.2010 09:11
Osoby chore na stwardnienie rozsiane nie powinny rezygnować z życia seksualnego/ fot. Shutterstock

Naprawdę trudno jest osiągnąć takie relacje z partnerem, w których nie byłoby żadnych konfliktów, sprzeczek czy kryzysów. Jest to uwarunkowane bardzo wieloma czynnikami. Przede wszystkim życie jest to dynamiczny proces, którego do końca nie można przewidzieć. Pojawiają się sytuacje trudne, które w żaden sposób nie są zależne od człowieka. Od ludzi natomiast w dużej mierze zależy to, w jaki sposób na nie reagują.

Potencjał osobowościowy każdego człowieka złożony jest z wielu elementów, w tym z temperamentu, reakcji na stres, zdolności podejmowania decyzji, stylu komunikacji, postrzegania świata itp. Dodatkowo każdy człowiek posiada bagaż doświadczeń, które są związane ze środowiskiem, w jakim został wychowany, wartościami, jakie zostały mu przekazane.

Związek jest to zderzenie tych dwóch, czasem odmiennych światów i stworzenie zupełnie nowego, już wspólnego. Aby relacje były satysfakcjonujące potrzeba wiele wysiłku, aby je osiągnąć. Przede wszystkim istotny jest szacunek do drugiego człowieka. Jeśli mamy poczucie, że każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania, do indywidualnej oceny danego zdarzenia, to mamy dużą szansę na to, aby dojść w różnych kwestiach do kompromisu.

Szacunek do partnera wyraża się w akceptowaniu jego potrzeb i próbie ich zaspokojenia. Jest to ogromna lekcja, ponieważ z natury lubimy, kiedy sprawy przebiegają zgodnie z naszymi zamierzeniami.

Kolejnym istotnym elementem w tworzeniu udanego związku jest skuteczna komunikacja. W codziennym życiu istnieje bardzo wiele barier, które ją utrudniają. Może to być brak dobrej woli, złe samopoczucie, brak dostatecznej koncentracji czy bariery zewnętrzne takie jak hałas, brak czasu, stres itp. 

Zobacz też : Czy mężczyzna potrzebuje małżeństwa

Jeśli komunikacja jest zaburzona może się okazać, że bardzo drobne rzeczy, w porę nie wyjaśnione, staną się przyczyną ogromnych kłopotów. Bardzo trudno je później rozwiązać, gdyż ciężko odnaleźć rzeczywisty powód nieporozumień.

Istotnym elementem jest również odporność na stres każdej z osób. W zależności od tego, jak reagujemy na sytuacje trudne można je rozwiązywać na bieżąco i nie dopuszczać do ich nawarstwienia lub odsuwać, czy tłumić. W przypadku braku takich umiejętności długotrwały stres łatwo przerodzi się w konflikt między partnerami.

Może się okazać, że przyczyna tego stresu jest zupełnie niezwiązana z relacjami między kobietą a mężczyzną, natomiast powodowana jest przez inne sytuacje, które na ten związek mają ogromny wpływ.

Aby związek był udany należy sobie na tyle ufać, aby można było z partnerem porozmawiać o wszystkim. Częste domysły, niedopowiedzenia są przyczyną pogorszenia relacji. W niektórych związkach są tematy, których się w ogóle nie porusza, np. nieudane życie seksualne. Prowadzi to na dłuższą metę do frustracji, zniechęcenia czy całkowitego zamknięcia się na drugiego człowieka.

Praca w związku jest nieustanna, ponieważ na każdym jego etapie istnieje ryzyko pojawienia się trudności. Jednak jeśli zarówno kobieta, jak i mężczyzna będą widzieli potrzebę zrozumienia partnera wówczas jest ogromna szansa na to, że wszystkie problemy zostaną wspólnie rozwiązane. Natomiast korzyści płynące z udanego związku są nieocenione.

Zobacz też : Wspólna pasja szansą na jednoczenie związku