Atrakcyjnośc kobiety - jak ją zmierzyć?

Recepta na dobry wygląd to coś więcej niż sam ubiór!
Pojęcie atrakcyjności jest to termin bardzo subiektywny. O atrakcyjnych kobietach można mówić w kategoriach wyglądu fizycznego, kompetencji społecznych, roli zawodowej, pełnionej funkcji matki itp. Atrakcyjną kobietą może być ta, na którą pozornie nikt by nie zwrócił uwagi.
/ 22.06.2010 15:39
Recepta na dobry wygląd to coś więcej niż sam ubiór!

Jak zatem mierzyć poziom atrakcyjności?

Przede wszystkim zależy to od samej kobiety, w jaki sposób ona samą siebie postrzega. Jeśli jej samoocena jest adekwatna, wówczas większe prawdopodobieństwo, że lepiej będzie funkcjonować w społeczeństwie. Jeśli zna swoje zasoby, mocne i słabe strony, wówczas bardziej świadomie będzie wyznaczać cele życiowe i istnieje większa szansa na to, że je zrealizuje.

Jeśli założone cele zostaną spełnione, wtedy kobieta znacznie lepiej postrzega samą siebie – jako bardziej kompetentną i skuteczną w działaniu. Inni też ją tak postrzegają i tym samym wysyłają pozytywne sygnały, co z kolei jest następną korzystną informacją zwrotną.

Zobacz też: Atrakcyjność kobiety - jak ją zmierzyć?

Zatem postrzeganie siebie, jako atrakcyjnej często wynika z charakteru relacji, jakie utrzymujemy z innymi.

Partner jest również osobą, która ma bardzo istotny wpływ na samoocenę kobiety, a tym, samym na jej wizerunek w swoich oczach i oczach innych. Już sam fakt, że kobieta jest w stałym związku, pozwala wnioskować, że posiada szereg pozytywnych cech, które potrafi dostrzec mężczyzna.

Kobieta atrakcyjna to przede wszystkim kobieta spełniona. Dla jednej będzie to zadbany wygląd, dla innej szczęśliwa rodzina, praca zawodowa, a dla jeszcze innej wszystkie te elementy.

Wyznacznikiem, który świadczy o spełnieniu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb i często docenianie tego przez inne osoby. Tak buduje się wymiar kobiecości.

Zobacz też : Jak być idealną partnerką

Redakcja poleca

REKLAMA