Konflikt serologiczny

Jestem w 10 tygodniu ciąży. Ojciec mojego dziecka ma grupę 0 Rh minus a ja mam A Rh plus. Czy istnieje konflikt serologiczny? Na czym niezgodność serologiczna polega?
/ 28.10.2016 14:10

Jestem w 10 tygodniu ciąży. Ojciec mojego dziecka ma grupę 0 Rh minus a ja mam A Rh plus. Czy istnieje konflikt serologiczny?

Anka

Nie, w Państwa przypadku nie ma konfliktu serologicznego.

Do konfliktu serologicznego może dojść w przypadku istnienia niezgodności serologicznej pomiędzy rodzicami dziecka. Gdy przyszła mama ma grupę krwi Rh ujemną a ojciec dziecka Rh dodatnią to mówi się wówczas o istnieniu tzw. niezgodności serologicznej. Do konfliktu serologicznego dochodzi wówczas, gdy dziecko odziedziczy Rh ojca i jego krwinki w czasie ciąży przenikną do krwioobiegu matki. Dochodzi do tej sytuacji najczęściej podczas porodu, poronienia, odklejenia się łożyska, zabiegów wewnątrzmacicznych, wykonywanych w celach diagnostycznych lub leczniczych, a także pod koniec ciąży, krótko przed porodem. Wówczas organizm matki zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko krwinkom płodu.

Zagrożenie związane z konfliktem serologicznym można w bardzo znacznym stopniu ograniczyć podając immunoglobulinę anty D.