kobieta, remont, VAT, zwroty, wydatki fot. Panthermedia

Jak odzyskać VAT za remont

Limit zwrotu VAT zależy od ceny m2 powierzchni użytkowej (podaje ją GUS). Jego wysokość zmienia się co kwartał.
/ 02.06.2011 10:14
kobieta, remont, VAT, zwroty, wydatki fot. Panthermedia
Chcemy dobudować piętro w naszym domu. Słyszałam, że można odzyskać część podatku VAT za materiały budowlane. Czy to prawda?
Anna K., Wąbrzeźno

 
Osoba, która buduje dom, przebudowuje go lub remontuje mieszkanie, może ubiegać się o zwrot części wydatków na materiały budowlane, ale pod warunkiem że:
- nie kupuje materiałów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (czyli „na firmę”);
- odlicza tylko materiały objęte wykazem Ministra Infrastruktury (jest dostępny w Internecie na www.mi.gov.pl);
- ma faktury na zakup tych materiałów z wyszczególnionymi ich symbolami ewidencyjnymi zgodnymi z Polską Klasyfikacją Towarów i Usług.

Aby skorzystać z odliczenia, trzeba mieć pozwolenie na budowę lub – gdy remontujemy lokal – tytuł prawny do niego
(np.: akt własności lub przydział lokalu spółdzielczego).

Wniosek o zwrot podatku VAT należy złożyć na formularzu VZM-1.
Trzeba do niego dołączyć:
- kopię pozwolenia na budowę, a gdy wniosek składamy po jej ukończeniu – kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu;
- tytuł prawny do lokalu w wypadku remontu;
- kopie faktur.

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>