POLECAMY

Jak odzyskać VAT za remont

Limit zwrotu VAT zależy od ceny m2 powierzchni użytkowej (podaje ją GUS). Jego wysokość zmienia się co kwartał.
Jak odzyskać VAT za remont fot. Panthermedia
Chcemy dobudować piętro w naszym domu. Słyszałam, że można odzyskać część podatku VAT za materiały budowlane. Czy to prawda?
Anna K., Wąbrzeźno

 
Osoba, która buduje dom, przebudowuje go lub remontuje mieszkanie, może ubiegać się o zwrot części wydatków na materiały budowlane, ale pod warunkiem że:
- nie kupuje materiałów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (czyli „na firmę”);
- odlicza tylko materiały objęte wykazem Ministra Infrastruktury (jest dostępny w Internecie na www.mi.gov.pl);
- ma faktury na zakup tych materiałów z wyszczególnionymi ich symbolami ewidencyjnymi zgodnymi z Polską Klasyfikacją Towarów i Usług.

Aby skorzystać z odliczenia, trzeba mieć pozwolenie na budowę lub – gdy remontujemy lokal – tytuł prawny do niego
(np.: akt własności lub przydział lokalu spółdzielczego).

Wniosek o zwrot podatku VAT należy złożyć na formularzu VZM-1.
Trzeba do niego dołączyć:
- kopię pozwolenia na budowę, a gdy wniosek składamy po jej ukończeniu – kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu;
- tytuł prawny do lokalu w wypadku remontu;
- kopie faktur.

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)