Intercyza a spadek - dziedziczenie majątku po zmarłym mężu

Intercyza a spadek fot. Adobe Stock
Sprawdź, czy cokolwiek odziedziczysz, jeśli masz podpisaną intercyzę z małżonkiem.
Milena Oszczepalińska / 20.08.2019 13:29
Intercyza a spadek fot. Adobe Stock

Podpisanie intercyzy przedmałżeńskiej lub w trakcie trwania małżeństwa zabezpiecza majątek prywatny małżonków i pozwala na zachowanie go w całości tylko dla siebie.

Niektórzy zastanawiają się w związku z tym, co staje się z majątkiem małżonka po jego śmierci. Czy taki majątek przepada, jeśli nie miał on dzieci, czy żyjący współmałżonek, pomimo posiadanej intercyzy, ma prawo do dziedziczenia?

Skutki podpisania intercyzy

Przede wszystkim musimy uświadomić sobie, jakie skutki prawne wynikają z podpisania przez narzeczonych bądź współmałżonków umowy majątkowej zwanej intercyzą.

Zwykle jest tak, że małżonkowie wstępując w związek małżeński, nabywają wspólność majątkową. Wszystko to, co zarobią, dostaną bądź odziedziczą w trakcie trwania małżeństwa, jest ich wspólną własnością. Ta część majątku, którą uzyskali przed zawarciem małżeństwa jest natomiast osobna.

Natomiast z chwilą podpisania dokumentu intercyzy, małżonkowie zachowują odrębność majątkową przez cały czas jej trwania (intercyzę można rozwiązać w trakcie małżeństwa. Nie jest tak, że raz podpisana, musi obowiązywać małżonków aż do śmierci). To oznacza, że nie tylko majątek zdobyty przed zawarciem małżeństwa, ale również uzyskany już w jego trakcie, pozostaje własnością wyłącznie tego małżonka, który go zdobył.

Intercyza jest jednak umową, która obowiązuje małżonków wyłącznie za ich życia. Nie ma mocy po śmierci jednego z nich. Co to oznacza dla współmałżonka, który pozostanie przy życiu? Czy ma on prawo do odziedziczenia majątku po zmarłym małżonku, pomimo intercyzy?

Intercyza a spadek

Podpisanie intercyzy przez małżonków nie przekreśla prawa do dziedziczenia. Dziedziczenie następuje z mocy prawa cywilnego, a małżonek jest spadkobiercą ustawowym, bez względu na to, czy miał intercyzę ze zmarłym, czy też nie. To oznacza, że małżonek po zmarłym ma prawo do spadku i dziedziczenia jego majątku. Mało tego, dziedziczy się nie tylko majątek po zmarłym zdobyty w trakcie trwania małżeństwa, ale również ten uzyskany przed jego zawarciem lub odziedziczony po przodkach.

Czy zawsze małżonek dziedziczy po zmarłym?

Na mocy ustawy - tak. Zmarły małżonek mógł jednak przed śmiercią wyłączyć współmałżonka z dziedziczenia, jeśli sporządził testament. Testament jest ostatnią, najważniejszą wolą zmarłego i po jego śmierci rozporządza się jego majątkiem zgodnie z tym zapisem, a nie z ustawą. W takim przypadku jednak, gdy spadkodawca wykluczył małżonka ze spadku, ten może ubiegać się o prawo do zachowku.

Zobacz też:
Fakty i mity o intercyzach
Co oznacza intercyza?
Czy warto podpisać intercyzę?

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA