Ulga na internet - kto może odliczyć wydatki na internet i ile konkretnie?

Ulga na internet fot. Adobe Stock
Ulga na internet przysługuje jednorazowo, w dwóch następujących po sobie latach. Jeśli wykorzystasz ją tylko w jednym roku, z pominięciem kolejnego, ulga na internet przepada.
/ 16.04.2021 06:10
Ulga na internet fot. Adobe Stock

Jeśli z ulgi na internet korzystałaś już kilka lat temu - teraz nie będziesz mogła odliczyć wydatków poniesionych na internet. Nawet, jeśli skorzystałaś z niej tylko raz, a nie dwa razy.

Spis treści:

  1. Komu przysługuje ulga na internet
  2. Ile wynosi ulga na internet
  3. Jak odliczyć ulgę na internet
  4. Jak sprawdzić czy korzystałem z ulgi na internet
  5. Ulga na internet co 5 lat

Komu przysługuje ulga na internet?

Podobnie jak w poprzednich latach, także obecnie możesz skorzystać z ulgi na internet. Zobacz kiedy możesz skorzystać z ulgi na internet:

  • jeśli do tej pory nie korzystałaś z ulgi na internet, a ponosisz wydatki na internet,
  • jeśli korzystałaś z ulgi na internet w ubiegłym roku.

By odliczyć wydatki na internet od podstawy opodatkowania, należy posiadać dokumenty poświadczające poniesienie wydatków.

Jednym słowem musisz mieć fakturę lub potwierdzenie przelewu, z którego jasno wynika, ile pieniędzy zapłaciłaś za internet w ubiegłym roku podatkowym.

Ulga internetowa przysługuje zarówno jeśli opłacasz internet stacjonarny, mobilny, także gdy korzystasz z niego poza domem.

Ile wynosi ulga na internet?

Możesz skorzystać z odliczenia w wysokości nie przekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 760 zł, lub - w przypadku małżonków, 2x760 zł = 1540 zł.

Przykładowo, jeśli twoja kwota dochodu pozwala na odliczenie pełnej kwoty, to podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł

Podatek należny do opłacenia może zatem zmniejszyć się o kwotę około 135 zł w porównaniu do sytuacji, w której nie korzystałabyś z ulgi na internet.

Pamiętaj, że jeśli w ubiegłym roku odliczyłaś nie 760, a np. 500 zł - w tym roku ulga na internet nie zostanie powiększona. Znów kwota odliczenia wynosi maksymalnie 760 zł.

Jak odliczyć ulgę na internet?

Na odliczenie wydatków poniesionych na internet masz czas do 30 kwietnia.

By skorzystać z ulgi na internet, należy wypełnić załącznik PIT/O, oraz przepisać z niego łączną sumę odliczeń od dochodu do zeznania rocznego (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).

By wypełnić zeznanie, przygotuj faktury z potwierdzeniem zapłaty lub potwierdzenia przelewów. Pamiętaj, że dokumenty powinny być wystawione na nazwisko podatnika.

Ulga na internet a pakiety usług

Jeśli internet jest częścią pakietu np. telewizja + internet lub telefon + internet, faktyczna kwota wydatków na internet musi być wyodrębniona.

Jak sprawdzić czy korzystałem z ulgi na internet?

Nie wiesz, czy możesz skorzystać z ulgi internetowej, bo nie pamiętasz, czy korzystałaś z niej w ubiegłym roku?

Sposobów jest kilka:

  • odszukanie kopii deklaracji wysłanej w ubiegłym roku i sprawdzenie załącznika PIT/O (znajdziesz go w zeznaniu wysyłanym elektronicznie lub jeśli posiadasz kopię zeznania złożonego w Urzędzie Skarbowym,
  • wystąpienie o wydanie kopii przez US (należy wypełnić wniosek). Za wydanie kopii zapłacisz 5 zł za każdą stronę,
  • osobiste udanie się do Urzędu Skarbowego z dowodem osobistym. Pracownicy US mogą łatwo sprawdzić ten fakt w bazie danych.

Ulga na internet co 5 lat

Nie jest możliwe skorzystanie z ulgi internetowej po raz kolejny, jeśli ostatnio korzystałaś z niej np. 5 lat temu.

Nawet, jeśli odliczyłaś kwotę tylko raz, a nie odliczyłaś jej w roku kolejnym - kolejna ulga na internet przepada.

Na podstawie artykułu pierwotnie opublikowanego 25.02.2015 przez Milenę Oszczepalińską.

Zobacz też:
Jak sprawdzić swój NIP?
Zmiana adresu zameldowania - gdzie zgłosić ten fakt?
Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?

Redakcja poleca

REKLAMA