kobieta, uśmiech

Świadectwo pracy

Przeczytaj, jakie informacje muszą się znaleźć na świadectwie pracy
/ 20.01.2009 14:12
kobieta, uśmiech
W momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę szef musi ostatniego dnia w firmie wydać ci świadectwo pracy. Nie może uzależniać tego od rozliczenia się przez ciebie z zakładem pracy.

W takim dokumencie muszą się znaleźć: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, tryb rozwiązania umowy (np. za porozumieniem stron) lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, informacje o niewykorzystanym urlopie.

Wysokość wynagrodzenia może być zamieszczona tylko na twoje żądanie. Gdy świadectwo jest wadliwie sporządzone, możesz wystąpić o jego sprostowanie w ciągu siedmiu dni od otrzymania.