Podatek od spadku - kto i ile musi go zapłacić?

kobieta, prawnik, blondynka, praca
Odziedziczyłaś mieszkanie po bliskiej rodzinie? Nie zapłacisz podatku, jeśli odpowiednio wcześnie powiadomisz o tym urząd skarbowy.
Alicja Hass / 28.02.2019 11:46
kobieta, prawnik, blondynka, praca

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny. Przepisy prawa zaliczają do niej: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierba, ojczyma, macochę i rodzeństwo.

Kiedy nie zapłacisz podatku od spadku?

Zwolnienie podatkowe obejmuje cię jednak tylko wtedy, gdy spełnisz określone w ustawie warunki, m.in. jeżeli spadek przekracza kwotę 9637 zł, należy zgłosić ją do urzędu skarbowego;

Jak pozbawić prawa do spadku?

Kto i kiedy zgłasza?

Spadek powinnaś zgłosić osobiście. Jeśli załatwiasz sprawę u notariusza, notariusz powiadamia urząd skarbowy.

Na zgłoszenie spadku masz miesiąc. Termin biegnie od dnia, gdy powstał obowiązek podatkowy.

 • przy dziedziczeniu jest to dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu praw spadkowych;
 • przy zapisie lub poleceniu testamentowym – data wykonania zapisu lub polecenia;
 • przy zachowku – dzień otrzymania całości lub części należnej kwoty.

Do jakiego urzędu?

To zależy od tego, co otrzymałaś w spadku. Gdy odziedziczyłaś nieruchomość, zgłaszasz to w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca jej położenia.

Jaki druk wypełniasz? 

Zgłoszenie składasz na urzędowym formularzu SD-Z2. W zależności od tego, czy rzecz otrzymałaś w spadku, czy w darowiźnie, do zgłoszenia powinnaś dołączyć:

 • prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych,
 • testament,
 • dokument potwierdzający, że osoba, od której otrzymałaś nieruchomość, miała do niej tytuł prawny (może to być np. wypis z księgi wieczystej, umowa sprzedaży).

Jeżeli zapomnisz o zgłoszeniu

Gdy przekroczysz wymagany do powiadomienia termin, urząd skarbowy obciąży cię podatkiem od spadku za nabyty spadek. Będzie on obliczony tak, jak dla I grupy podatkowej. Gorzej, jeśli „zapomnisz” o swoim obowiązku, a fiskus to wykryje. Wówczas możesz zapłacić tzw. sankcyjną stawkę – to, co dostałaś lub odziedziczyłaś, zostanie opodatkowane według skali 20 procent niezależnie od grupy podatkowej. Gdy taka sytuacji ci się przydarzy, napisz do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o odstąpienie od karania. Jeżeli urząd go nie uwzględni, możesz się odwołać do izby skarbowej.

Spadek od dalszej rodziny

Jeżeli odziedziczysz po dalszych krewnych, podatek cię nie minie. To, w jakiej wysokości go zapłacisz, zależy od stopnia pokrewieństwa. Przepisy wyróżniają trzy grupy podatkowe:

 • I grupa: teściowa, synowa, zięć oraz najbliższa rodzina, jeżeli nie zostały spełnione warunki zwolnienia podatkowego;
 • II grupa: dalsza rodzina, np.: ciotki, wujowie, stryjowie, siostrzeńcy, szwagierki, bratowe;
 • III grupa: krewni i powinowaci niezaliczeni do dwóch poprzednich grup oraz osoby obce.

Przy obliczaniu należności dla urzędu skarbowego nie zapomnij uwzględnić tzw. kwoty wolnej od podatku. Dla każdej grupy podatkowej jest ona inna i wynosi:

 • 9637 zł dla I grupy,
 • 7276 zł dla II grupy,
 • 4902 zł dla III grupy.

To, co dostajesz ponad tę kwotę, podlega opodatkowaniu (wysokość podatku podajemy w ramce poniżej).

podatek.jpg

Więcej o spadkach, testamencie i dziedziczeniu:
Jak napisać testament?
Wydziedziczenie w testamencie
Podział spadku w testamencie