Kto jest zwolniony z podatku od spadku i darowizn?

Jeśli otrzymasz majątek od najbliższej osoby, nie musisz rozliczać się z fiskusem, o ile spełnisz określone prawem warunki.
Kto jest zwolniony z podatku od spadku i darowizn? fot. Fotolia

Mieszkanie, samochód, biżuteria... Jeśli dostaniesz coś cennego, trzeba będzie zapłacić urzędowi skarbowemu podatek. Ale nie zawsze. Wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa między tobą a osobą, od której dostałaś coś w darze lub spadku. Jeśli jest to ktoś dla ciebie najbliższy, przysługuje ci całkowite zwolnienie od podatku. Gdy dalszy krewny – należność dla fiskusa cię nie ominie.

Kto nie musi płacić?

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny. Jest to tzw. grupa zerowa. Przepisy prawa zaliczają do niej:
  • małżonka,
  • wstępnych (rodziców, dziadków),
  • zstępnych (dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo.
Uwaga! Za rodzica uznawany jest również ojczym i macocha a także rodzice adopcyjni. Zwolnienie od podatku przysługuje także dzieciom adoptowanym oraz dzieciom jednego małżonka przysposobionym przez drugiego (pasierbowi, pasierbicy). Ulga obejmuje też rodzeństwo przyrodnie. Pozostałe osoby, choć potocznie zaliczane do rodziny (teść, teściowa, zięć, synowa), nie są objęte zwolnieniem.

Warunki zwolnienia z podatku od spadku i darowizn

Darowiznę lub spadek musisz zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego", czyli temu, w którego okręgu znajduje się twoje miejsce zamieszkania; wyjątek – nieruchomość , wówczas właściwy jest urząd jej położenia. Masz na to 6 miesięcy od otrzymania majątku.

Należy wypełnić specjalny formularz SD–Z2 ("Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych"). Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku nieruchomości – jej powierzchnię, gdy chodzi o auto – markę, numer rejestracyjny i rok produkcji.

Uwaga! Jeśli dostałaś darowiznę aktem notarialnym (tak jest w przypadku nieruchomości), zgłoszenia dokonuje notariusz.

Jeśli dostałaś darowiznę pieniężną, musi być ona dokonana przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Trzeba na nich zaznaczyć, że jest to darowizna i wskazać osobę, dla której jest przeznaczona. Inna forma przekazania pieniędzy (np. z ręki do ręki) zamyka drogę do zwolnienia podatkowego.

Warto wiedzieć! Nie musisz zawiadamiać urzędu skarbowego, jeśli wartość majątku otrzymanego łącznie od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyła kwoty 9639 zł.

Uwaga! Gdy nie zgłosisz spadku lub darowizny, zostaniesz opodatkowana na zasadach określonych dla I grupy podatkowej. Gdy natomiast nie złożysz zeznania, a podczas kontroli urzędu powołasz się na fakt otrzymania darowizny, zapłacisz tzw. stawkę karną w wysokości 20 proc. wartości darowizny. 

Przeczytaj również:

Gdy rodzina nie jest bliska

Jeśli darowiznę lub spadek dostałaś od dalszej rodziny, trzeba będzie podatek zapłacić. Zasada jest prosta – im dalsze pokrewieństwo między wami, tym podatek wyższy. Przepisy wyróżniają trzy grupy podatkowe:
  • Grupa I – zięć, synowa, teść, teściowa;
  • Grupa II – dalsza rodzina, np. zstępni rodzeństwa (np. siostrzenica), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), rodzeństwo małżonków (np. brat żony);
  • Grupa III – osoby dalej spokrewnione i obce.
Na zgłoszenie otrzymanego majątku masz miesiąc od daty uzyskania darowizny lub spadku. W tym przypadku wypełniasz formularz SD-3, ("Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych"). Nie obliczasz podatku samodzielnie, zrobi to za ciebie urząd na podstawie danych, jakie zamieścisz na tym formularzu. Następnie dostaniesz powiadomienie, ile musisz zapłacić i będziesz musiała uiścić należność w ciągu 14 dni.

Nie musisz zgłaszać

...jeśli wartość spadku lub darowizn otrzymanych od jednej osoby nie przekroczyła w ciągu 5 lat kwoty wolnej od podatku. Dla każdej grupy podatkowej jest ona inna i wynosi:
  • 9637 zł – dla osób z I grupy;
  • 7276 zł – dla osób z II grupy;
  • 4902 zł – dla III grupy.
Ewentualny podatek zapłacisz od nadwyżki ponad tę kwotę.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)