Czy wiesz jak złożyć reklamację na usługi telekomunikacyjne?

Tak, jak w przypadku większości reklamacji, możemy ją złożyć pisemnie, ustnie do protokołu lub w inny sposób, z którego będzie wynikała nasza wola.
/ 18.10.2017 15:24

Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wraz z numerem telefonu i numerem abonenta, określenie, czego dotyczy (nieprawidłowego świadczenia usług czy wysokości rachunku), podpis osoby składającej reklamację pisemną.

Jeżeli reklamujemy awarię lub wyłączenie telefonu musimy podać długość przerwy w świadczeniu usług. Zaś w przypadku reklamacji dotyczącej wysokości rachunku, powinniśmy podać, które rozmowy zostały nieprawidłowo naliczone oraz jaką drogą ma nastąpić zwrot należności.

Czas na złożenie reklamacji wynosi 12 miesięcy, liczony jest od dnia doręczenia faktury, gdy reklamujemy jej wysokość, albo od ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, w przypadku gdy przyczyną reklamacji było wyłączenie telefonu.

Reklamacja złożona na piśmie lub telefonicznie musi zostać pisemnie potwierdzona w terminie 14 dni od zgłoszenia.

Operator ma 30 dni na rozpatrzenie złożonej reklamacji i udzielenie pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że dostawca usług uznał reklamację za uzasadnioną. Po pozytywnym rozstrzygnięciu operator ma kolejne 30 dni na zrealizowanie uwzględnionej reklamacji.