podatek

Podatek
Obowiązkowe świadczenie pieniężne wpłacane do skarbu państwa. Pieniądze z podatków są wykorzystywane na cele publiczne. Podatki dzielą się na bezpośrednie (np. podatek dochodowy) i pośrednie (np. VAT, akcyza). Na koniec każdego roku trzeba złożyć zeznanie podatkowe, czy PIT.

Redakcja poleca

REKLAMA