Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych. Co je różni?

Pieniądze i długopis leżą na formularzach PIT. fot. Adobe Stock
Wyróżniamy dwa rodzaje podatku dochodowego - od osób fizycznych i od osób prawnych. Dowiedz się, kto jest podatnikiem PIT, a kto - CIT.
Marta Kosakowska / 24.09.2018 14:53
Pieniądze i długopis leżą na formularzach PIT. fot. Adobe Stock

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie na rzecz skarbu państwa. Zobowiązani do jego odprowadzania są wszyscy, którzy osiągają dochody. Przedmiotem opodatkowania jest dochód, który jest obliczany przed odjęcie od przychodu kosztów uzyskania przychodu. W Polsce obowiązują dwa rodzaje podatku dochodowego: od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT).

Wyróżniamy dwa modele podatków dochodowych:

  • progresywny, w którym stawka podatku rośnie wraz ze wzrostem wynagrodzenia;
  • liniowy, w stawka podatku nie jest uzależniona od wysokości dochodu.

Przeczytaj: Jakie podatki płacimy?

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych to inaczej PIT (z ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych). Zasady odprowadzania podatku reguluje ustawa o PIT.

Płatnikami podatku są osoby fizyczne, a zatem:

  • osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie lub umowę o dzieło;
  • emeryci i renciści;
  • przedsiębiorcy.

W przypadku pracowników firmy, zaliczka na podatek dochodowy jest odprowadzana co miesiąc z wynagrodzenia. Zaliczka na PIT wynosi 19%. Z kolei przedsiębiorcy odprowadzają zaliczkę raz na kwartał.

PIT - progi podatkowe

Podatek płacony jest według skali progresywnej, oznacza to, że im wyższe zarobki się osiąga, tym wyższe płaci podatki. Obowiązują dwa progi podatkowe - 18% i 32%.

Pierwszy z nich dotyczy osób, których roczne dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 zł (dane na 2018 rok). Drugi próg podatkowy obejmuje tych, którzy osiągnęli dochody powyżej 85 528 zł. Te osoby płacą podatek dochodowy wysokości 32% od wysokości nadwyżki ponad wyznaczoną kwotę.

Progi podatkowe

PIT - rozliczenie z małżonkiem

W przypadku małżeństw, które rozliczają się wspólnie, w których jedno z małżonków przekroczyło drugi próg podatkowy, jest możliwość rozliczenia się zgodnie z pierwszym progiem podatkowym, czyli 18%. Jeśli małżonkowie rezygnują ze wspólnego rozliczenia PIT, ta zasada nie ma zastosowania.

PIT - termin rozliczenia

Podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany jest raz do roku. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć maksymalnie do 30 kwietnia każdego roku. Można to zrobić osobiście, listownie lub elektronicznie. Jeśli w danym roku 30 kwietnia wypada na dzień wolny od pracy, to termin składania PIT jest przedłużany do kolejnego dnia roboczego po 30 kwietnia.

PIT - kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to wysokość rocznych dochodów, które są zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że po osiągnięciu dochodów poniżej wyznaczonej kwoty, nie trzeba płacić podatku. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8 000 zł (dane na 2018 rok). Należy jednak pamiętać, że również w takim przypadku, trzeba złożyć rozliczenie podatkowe.

PIT - kiedy zwrot podatku

Po otrzymaniu zeznania podatkowego, urząd ma 90 dni na zwrot podatku. Nadpłata jest wypłacane na podane w PIT konto bankowe lub - jeśli nie takowe nie zostało wskazane - za pośrednictwem poczty.

PIT - ulgi

Rozliczając podatek dochodowy, warto pamiętać o obowiązujących ulgach. Od dochodu można odliczyć ulgę od darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na oszczędzanie w IKZE oraz ulgę na internet. Od podatku natomiast można odliczyć ulgę na dzieci.

Kwota wolna od podatku

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

Drugim rodzajem podatku obowiązującego w Polsce jest CIT (z ang. Corporate Income Tax), czyli podatek od osób prawnych, które prowadzą działalność gospodarczą. Jego płatnikami są:

  • spółki prawa handlowego (np. sp. z o.o. oraz S.A);
  • przedsiębiorstwa państwowe;
  • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej;
  • podatkowe grupy kapitałowe.

Podatek CIT płacony jest od dochodów według skali liniowej, która wynosi 19%.

CIT - wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

CIT - termin rozliczenia

Zaliczki na CIT mogą być odprowadzane co miesiąc - do 20 dnia każdego miesiąca. Można również wpłacać je raz na kwartał - do 20 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Dotyczą one małych podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność.

Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych następuje w trybie rocznym. Zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Obowiązuje formularz CIT-8.

CIT - jak obliczyć?

Podatek od osób prawnych obliczany jest na podstawie dochodu po odliczeniu od niego: darowizn, wydatków na prace badawczo-rozwojowe, wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii.

Przeczytaj:
Pomoc urzędu skarbowego przy rozliczeniu PIT - zasady
Podatek liniowy - zobacz, co powinnaś wiedzieć na ten temat