CIT fot. Adobe Stock

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Co trzeba o nim wiedzieć?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest jego płatnikiem?
Marta Kosakowska / 24.09.2018 14:56
CIT fot. Adobe Stock

CIT (z ang. Corporate Income Tax) to inaczej podatek dochodowy od osób prawnych. Płatnikami podatku CIT są osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą. Podatek odprowadzany jest od dochodów. Szczegółowe zasady funkcjonowania w Polsce podatku CIT reguluje ustawa o podatku dochodowym z 15 lutego 1992 roku. Dowiedz się, kto jest płatnikiem CIT? Jaka jest obowiązująca stawka podatku? Podpowiadamy również, jak rozlicza się podatek od osób prawnych.

Jakie podatki płacimy?

Kto płaci podatek CIT?

Obowiązek podatku CIT spoczywa na osobach prawnych, czyli m.in. przedsiębiorstwach, spółkach (z o.o. i S.A.), spółdzielniach, fundacjach, bankach, stowarzyszeniach, a także:

 • grupach kapitałowych, w których skład wchodzą co najmniej dwie spółki handlowe, które mają osobowość prawną oraz są związane interesami kapitałowym;
 • jednostkach organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej. Wyjątkiem są tu spółki osobowe. Ale uwaga, płatnikami podatku CIT nie są spółki cywilne, jawne, partnerskie i komandytowe.
 • spółkach, które nie mają osobowości prawnej, a ich siedziba lub zarząd mieszczą się w innym państwie. Pod warunkiem, że prawo obowiązujące w danym kraju traktuje je jako osoby prawne, w związku z czym podlegają opodatkowaniu dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

Kto jest zwolniony?

Nie wszystkie osoby prawne są zobowiązane do płacenia podatku CIT. Przepisy mówią o tzw. zwolnieniu podmiotowym, czyli braku obowiązku odprowadzania podatku przez ściśle określone instytucje i organizacje. Ustawa o podatku dochodowy szczegółowo wskazuje, które podmioty prawne są zwolnione z odprowadzania podatku CIT. Są to:

 • Skarb Państwa;
 • Narodowy Bank Polski;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także fundusze emerytalne i inwestycyjne;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • gminy w zakresie dochodów własnych;
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe, a także inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innym państwami;
 • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • organizacje religijne.

Stawka podatku CIT

W Polsce podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19%. Obowiązuje ona wszystkich płatników CIT.

Od 2017 roku wprowadzono również drugą, obniżoną stawkę, której wysokość ustalono na 15%. Jest ona przeznaczona dla tzw. małych podatników, czyli takich których przychód od sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Stawka wysokości 15% obowiązuje również osoby prawne w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Jak oblicza się podatek CIT?

Podatek dochodowy CIT płaci się od dochodów, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Aby obliczyć CIT, należy od dochodu odjąć ewentualne:

 • darowizny;
 • wydatki na prace badawczo-rozwojowe;
 • wydatki na zakup nowych technologii.

Jeśli w danym roku, płatnik podatku CIT poniósł stratę z tytułu prowadzonej działalności, może obniżyć dochód o kwotę straty w czasie najbliższych 5 lat. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 50% straty.

Rozliczenie podatku CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych należy odprowadzać w trybie zaliczkowym. Podatnicy mają do wyboru dwa warianty wpłacania zaliczek do urzędu skarbowego:

 • w cyklu miesięcznym (do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc);
 • w cyklu kwartalnym (do 20 dnia miesiąca za zakończony kwartał).

Odprowadzenia zaliczek raz na kwartał dotyczy podmiotów, które dopiero rozpoczynają działalność.

Do kiedy deklaracja?

Płatnicy podatku CIT zobowiązani są do składania rocznych zeznań podatkowych. Rozliczenie podatkowe powinno zostać złożone do urzędu skarbowego w czasie 3 miesięcy od zakończenia danego roku podatkowego. Obowiązuje formularz CIT-8, który można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.

We wskazanym terminie trzeba również zapłacić podatek lub różnicę między należnym podatkiem a zaliczkami, które były wpłacane od początku roku.

Przeczytaj:
Podatek dochodowy - co trzeba o nim wiedzieć?
Progi podatkowe
Progi podatkowe 2018