Kobieta siedzi przed komputerem z dokumentami. fot. Adobe Stock

Podatek od nieruchomości - zasady, stawki, terminy płatności podatku

Podatek od nieruchomości - jak sama nazwa wskazuje - płaci się od nieruchomości: gruntów lub budynków.
Marta Kosakowska / 31.10.2018 16:14
Kobieta siedzi przed komputerem z dokumentami. fot. Adobe Stock

Podatek od nieruchomości płacą właściciele nieruchomości: gruntów oraz budynków lub ich części np. mieszkania lub lokalu, które są wyodrębnione prawnie (mają księgę wieczystą). Oznacza to, że osoby, które posiadają nieruchomość są zobowiązane regularnie odprowadzać podatek do skarbu państwa.

Po zakupie nieruchomości w terminie 14 dni należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Dotyczy to również sytuacji: rozpoczęcia użytkowania nieruchomości jako właściciel, uzyskania prawa do użytkowania wieczystego, zmiany wysokości podatku (np. po sprzedaży części gruntu). Druk z informacją o nieruchomości należy złożyć w przypisanej gminie. Po złożeniu formularza, należy poczekać na decyzję o naliczonej stawce podatku.

Jakie podatki płacimy?

Podatek od nieruchomości - kto go płaci?

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne. Dotyczy to:

 • właścicieli;
 • posiadaczy samoistnych, czyli osób, które korzystają z gruntów jak właściciele, mimo tego, że nimi nie są;
 • posiadaczy mienia publicznego.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Prawo jasno określa przypadki zwolnienia z podatku od nieruchomości. Każda gmina, do której odprowadza się podatek, może wprowadzić dodatkowe zwolnienia. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie muszą płacić podatku od:

 • budynków gospodarczych lub ich części, np. wykorzystywanych do działalności leśnej, rybackiej, rolnej;
 • gruntów i budynków wpisanych do rejestru budynków, jeśli są utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami;
 • nieużytków oraz użytków ekologicznych;
 • gruntów zalesionych i zakrzewionych;
 • działek przyzagrodowych  w określonych przypadkach;
 • gruntów, altan, budynków położonych w rodzinnych ogrodach działkowych.

Podatek od nieruchomości - stawki

Wysokość podatku zależy od dwóch czynników:

 • powierzchni gruntów budynków lub ich części,
 • stawki podatku, którą ustala gmina.

Każda gmina indywidualnie ustala stawki podatku. Nie mogą one być jednak wyższe niż kwoty maksymalne, które są określone ustawowo. Maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych w 2018 roku to 0,77 zł 1 m2 powierzchni użytkowej,

Podatek od nieruchomości - terminy płatności

Osoby fizyczne odprowadzają podatek od nieruchomości w 4 ratach w 4 terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada obowiązującego roku podatkowego. Jeśli kwota podatku nie przekracza wysokości 100 zł, płatność należy uiścić jednorazowo. Podatek od nieruchomości można zapłacić przelewem bankowym, u inkasenta gminy lub w kasie gminy.

Przeczytaj:
Kwota wolna od podatku 2018
Kalkulator podatku VAT