Podatek od darowizny - kiedy go zapłacisz

Podatek od darowizny fot. Fotolia
Jeśli dostaniesz prezent od dalszych krewnych lub osoby obcej, powinnaś zapłacić podatek od spadków i darowizny.
Alicja Hass / 28.02.2019 12:06
Podatek od darowizny fot. Fotolia

Podatek od darowizny - co trzeba wiedzieć?

Rozróżniamy trzy grupy podatkowe:

 • I grupa – obejmuje zięcia, synową i teściów. Według tych samych zasad rozlicza się też osoba, która dostałą prezent od najbliższej rodziny, ale nie spełniła warunków zwolnienia podatkowego – w ciągu pół roku nie zgłosiła darowizny w urzędzie skarbowym, albo przyjęła  gotówkę;
 • II grupa – zstępni rodzeństwa (np. siostrzenica), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. brat żony);
 • III grupa – osoby dalej spokrewnione i obcy.

Nie zawsze trzeba zgłaszać darowiznę

O fakcie darowizny powinnaś powiadomić urząd skarbowy. Nie musisz tego robić, jeśli wartość darowizny otrzymanej w ciągu 5 lat od jednej osoby nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku. Dla każdej grupy podatkowej jest ona inna i wynosi:

 • 9637 zł dla I grupy
 • 7276 zł dla II grupy
 • 4902 zł dla III grupy

Gdy prezent jest wart więcej niż kwota wolna od podatku, musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu SD–3 – "Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych". Masz na to 1 miesiąc od momentu przyjęcia darowizny. Podatku nie obliczasz samodzielnie, zrobi to za ciebie urząd skarbowy na podstawie danych, jakie zamieścisz na złożonym formularzu. Następnie dostaniesz powiadomienie, ile musisz zapłacić i będziesz musiała uiścić należność w ciągu 14 dni.

Podatek od spadku i od darowizny - czym się różnią?

Ile podatku zapłacisz?

Na wymiar podatku ma wpływ, obok stopnia pokrewieństwa, również wartość prezentu (po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku). Przy darowiźnie o wartości do 10 278 zł podatek wynosi :

 • dla I grupy – 3 proc.
 • dla II grupy – 7 proc.
 • dla II grupy – 9 proc.

Gdy wartość darowizny waha się w granicach 10 278 zł – 20 556 zł, podatek wynosi:

 • dla I grupy – 308, 30 zł + 5 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł
 • dla II grupy – 719,50 zł + 9 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł
 • dla III grupy – 1233,40 zł + 16 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł

Jeżeli wartość darowizny przekracza 20 556 zł, podatek wynosi:

 • dla I grupy – 822,20 zł + 7 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł
 • dla II grupy – 1644,50 zł + 12 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł
 • dla III grupy – 2877,90 zł + 20 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł

Przeczytaj również: