Co grozi za złożenie PIT po terminie? Jakie kary nakłada urząd skarbowy?

Kobieta martwi się nad dokumentami fot. Adobe Stock
Termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia. Jakie konsekwencje czekają podatników za spóźnione rozliczenie?
Marta Kosakowska / 23.01.2019 12:02
Kobieta martwi się nad dokumentami fot. Adobe Stock

Termin składania PIT 2019 za 2018 rok mija 30 kwietnia. Na ostatnią chwilę deklarację można złożyć na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w urzędzie skarbowym (wiele placówek tego dnia pracuje dłużej). Można też nadać zeznanie podatkowe Pocztą Polską (decyduje data stempla pocztowego). Najwygodniejszą metodą jest rozliczenie podatku przez internet. W tym ostatnim przypadku mamy czas do północy. Co jeśli nie zdążymy? Co grozi za nieterminowe złożenie PIT?

Spóźnienie z PIT - co robić?

Rozliczenie podatkowe złożone po terminie nadal jest ważne. Po 30 kwietnia nadal można przesłać PIT do urzędu skarbowego, a ten nie ma prawa odmówić jego przyjęcia. Warto jednak pamiętać, złożenie deklaracji podatkowej po terminie może wiązać się z konsekwencjami, które określa kodeks karny skarbowy (art. 56). Złożenie PIT po terminie jest wykroczeniem skarbowym lub przestępstwem podatkowym.

O wykroczeniu podatkowym mówimy, kiedy kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie to 2100 zł brutto. Oznacza to, że ta kwota wynosi 10 500 zł. Jeśli kwota jest wyższa, wówczas podatnik może zostać oskarżony o przestępstwo podatkowe.

PIT 2018 - wszystko, co musisz wiedzieć

Nieterminowe rozliczenie podatku - konsekwencje i kary

W przypadku wykroczenia, urząd skarbowy może nałożyć na podatnika mandat o wysokości od jednej dziesiątej do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Mowa o kwotach od 210 zł do 42 000 zł.

Jeśli fiskus zarzuci nam przestępstwo podatkowe (kwota uszczuplenia należności przekroczyła wspominane 10 500 zł), wówczas należy liczyć się z karą grzywny, której wysokość określi sąd. Kwota zostanie określona na postawie indywidualnie ustalonej stawki dziennej. Przy jej wyliczaniu sąd bierze pod uwagę szereg czynników: dochody, sytuację majątkową i życiową, możliwości zarobku itp. W 2018 roku najniższa stawka dzienna wynosi 70 zł, najwyższa - 28 000 zł. Wysokość grzywny może wahać się od 700 zł do 20 160 000 zł.

Czy można uniknąć kary?

Podatnik, który spóźni się ze złożeniem PIT, może uniknąć konsekwencji i ewentualnej kary finansowej. Osoba, która zbyt późno rozliczy podatek, może skorzystać z tzw. czynnego żalu. W takiej sytuacji należy pisemnie zawiadomić urząd skarbowy o nieterminowym złożeniu PIT oraz ujawnić okoliczności, które do niego doprowadziły. Do pisma należy dołączyć deklarację podatkową. Następnie trzeba zapłacić nieuregulowaną należność w terminie, który zostanie wyznaczony przez urząd skarbowy.

Przeczytaj o PIT:
Kiedy zwrot podatku z PIT 2018?
Na czym polega oszustwo "na PIT"?

Redakcja poleca

REKLAMA