aborcja

Aborcja
Aborcja to wywołanie poronienia – celowe przedwczesne zakończenie ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej. Prowadzi do śmierci zarodka lub płodu. W zależności od państwa może być legalna lub nielegalna. W wielu krajach aborcja jest możliwa do określonego miesiąca ciąży zgodnie z obowiązującym prawem.

Redakcja poleca

REKLAMA