Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy
/ 27.10.2007 10:08
Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy.

Najbardziej pożądana przez pracowników, mniej chętnie postrzegana przez pracodawców. Tego typu umowa wiąże strony bezterminowo, przez co daje pracownikowi stabilizację zatrudnienia, pracodawcy zaś pozwala na zbudowanie stałych więzów z cenionym pracownikiem.

Kodeks Pracy przewiduje trzy sposoby rozwiązania umowy na czas nieokreślony:

  • za porozumieniem stron
  • za wypowiedzeniem
  • bez wypowiedzenia
Umowa na czas nieokreślony może być przez pracodawcę wypowiedziana tylko z uzasadnionych powodów, a jeśli pracownik poprosi o reprezentowanie go przez związek zawodowy, to także dopiero po uprzedniej konsultacji pracodawcy z tym związkiem.

Okres wypowiedzenia:

  • dwa tygodnie gdy pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy
  • jeden miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy
  • trzy miesiące gdy pracownik był zatrudniony trzy lata
Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać jasne określenie przede wszystkim: rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, terminu rozpoczęcia i wynagrodzenia. Pracodawca powinien najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia przez pracownika pracy potwierdzić to w formie pisemnej.