Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy zabawka dla dziecka okaże się niebezpieczna?

Zabawką jest przedmiot zaprojektowany i przeznaczony do zabawy dla dzieci w wieku do 14 lat.
/ 18.10.2017 16:11

Za bezpieczeństwo zabawek odpowiada zawsze producent. Może on uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli udowodni, iż dany produkt nie był wytworzony w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Odpowiedzialność z tytułu szkody, jaką wyrządziła niebezpieczna zabawka jest odpowiedzialnością deliktową, regulowaną przez Kodeks Cywilny.

W przypadku zetknięcia się z zabawką, która budzi nasze podejrzenia, co do bezpieczeństwa, należy powiadomić Inspekcję Handlową, która w laboratorium zbada zabawkę i jeśli testy potwierdzą, że stwarza ona zagrożenie dla dzieci, to zabawka zostanie wycofana ze sprzedaży i umieszczona w rejestrze produktów niebezpiecznych.

Znak CE umieszczony na zabawce oznacza, iż produkt został wytworzony zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Od rzetelności i uczciwości producenta zależy, czy oznaczenie to jest prawdziwe. Gdyby okazało się, że produkt jest niebezpieczny, producent poniesie odpowiedzialność.

Informacja umieszczona na zabawce: „zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3. roku życia”, informuje nas, że może być ona niebezpieczna dla bardzo małego dziecka. Jeśli pomimo takiego napisu decydujemy się na zakup dla naszego np.: dwuletniego dziecka, robimy to na własną odpowiedzialność.