Czy wiesz jakie czynności wymagają Twojej zgody jako rodzica gdy dziecko jest małoletnie?

Osoba niepełnoletnia w wieku powyżej lat trzynastu dla dokonania niektórych czynności musi uzyskać zgodę swego opiekuna ustawowego np. rodzica. Sprawdź dla ważności jakich czynności jest ona niezbędna!
/ 26.10.2017 14:07

Zgodę taką jako rodzic musisz wyrazić dla skuteczności i ważności czynności prawnych jednostronnych, jak i dwustronnych, czyli praktycznie rzecz biorąc umów. Czyli Twoje dziecko bez zgody jednego z Was jako rodziców nie może zaciągać zobowiązanie lub rozporządzić swoim prawem;

Twoje dziecko może jednak dokonywać czynności należących do grupy czynności prawnych niezobowiązujących, np. może przyjąć darowiznę uczynioną na jego rzecz;

Jako rodzice możecie bez zezwolenia sądu opiekuńczego nabywać dla Waszego małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy;

Jeżeli Twoje dziecko dokonało samodzielnie jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga Twojej zgody czynność jest nieważna;

Pamiętaj, że Twoje małoletnie dziecko może bez Twojej zgody zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;

Pamiętaj także, Twoje małoletnie dziecko może bez Twojej zgody rozporządzać swoim zarobkiem.