Czy wiesz jak wygląda skarga na orzeczenie referendarza sądowego?

Referendarze sądowi zatrudnieni w sądach rejonowych i okręgowych są niezależni w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków. Sprawdź w jakich przypadkach przysługuje Ci skarga na orzeczenia przez nich wydane !
/ 13.10.2017 09:36

Skargę możesz złożyć na orzeczenie referendarza co do istoty sprawy, orzeczenie kończące postępowanie, orzeczenie o zwrocie pozwu, odmowie odrzucenia pozwu, przekazaniu sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu, odmowie zwolnienia od kosztów sądowych, odmowie ustanowienia pełnomocnika z urzędu ,orzeczenie co do nadania klauzuli wykonalności;

Skargę musisz wnieść do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia Ci postanowienia referendarza;

Skargę na odmowę ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu wnosisz do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, w którym sprawa się toczy;

Musisz należycie opłacić skargę. Nie podlega opłacie skarga na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych lub odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego;

Skargę, którą wniosłeś po upływie terminu lub jej nie opłaciłeś sąd odrzuca.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)