Czy wiesz jak wygląda sądowy dział spadku?

Postępowanie sądowe o dział spadku zmierza do ukształtowania stosunków prawnych między spadkobiercami. Zobacz czym się charakteryzuje i oceń, sądowy czy umowny dział będzie dla Ciebie korzystniejszy!
/ 23.10.2017 09:59

Jeżeli chcesz wszcząć postępowanie, musisz złożyć wniosek do sądu spadku. Pamiętaj, że pomimo tego, iż postępowanie wszczyna się wniosek sąd w dalszym jego przebiegu nie jest związany Twoimi wnioskami jako uczestnika postępowania. W przeciwieństwie do umownego działu spadku, sądowy powinien obejmować cały spadek;

Sąd rozstrzyga także o kwestiach zapisów i wzajemnych roszczeniach między spadkobiercami, ze względu na fakt posiadania przez Ciebie i pozostałych spadkobierców przedmiotów spadkowych, poczynionych na spadek nakładów finansowych czy spłaty długów spadkowych.

Roszczenia powyższe musisz podnieść najpóźniej w toku postępowania działowego, pod rygorem ich utraty, gdyż po zapadnięciu postanowienia o dziale spadku, nie możesz dochodzić wymienionych roszczeń, choćbyś nie dochodził ich w powyższym postępowaniu;

Do pierwszej rozprawy lub bezpośrednio na niej możesz żądać aby sąd spadku przekazał sprawę sądowi rejonowemu w którego okręgu znajduje się majątek spadkowy, lub sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają wszyscy spadkobiercy.