Czy wiesz jak wygląda przesłuchanie świadków?

Wiele osób zadaje sobie pytanie jakie konsekwencje poniosę jeżeli nie stawię się na rozprawę lub czy mam prawo odmowy zeznań. Zobacz regulacje prawne w tej kwestii!
/ 12.10.2017 12:09

Ogólna zasadą jest, że nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka;

Jednak możesz odmówić zeznać jeżeli jesteś małżonkiem strony, jej wstępnym, zstępnym i rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu oraz jeżeli pozostajesz ze stroną w stosunku przysposobienia;

Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia;

Jako świadek możesz odmówić odpowiedzi na zadane Ci pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić Ciebie lub Twoich bliskich, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową;

Jeżeli zostałeś wezwany jako świadek na rozprawę, a bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawiłeś się na niej, sąd skaże Ciebie na grzywnę, po czym wezwie Cię powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić Twoje przymusowe sprowadzenie;

Grzywnę sąd może wymierzyć w kwocie do pięciu tysięcy złotych;

Musisz więc w ciągu tygodnia od daty doręczenia Ci postanowienia skazującego Cię na grzywnę usprawiedliwić swe niestawiennictwo np. zwolnieniem lekarskim. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni Ciebie od grzywny i od przymusowego sprowadzenia;

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)