Czy wiesz jak stwierdzić nabycie spadku?

Śmierć spadkodawcy wskazuje tylko, że nastąpiło przejście spadku na spadkobierców, nie daje jednak podstaw do wywnioskowania komu spadek przypadł. Stąd płynie potrzeba udokumentowania tego, kto i w jakiej części jest spadkobiercą. Zobacz jak to zrobić!
/ 18.10.2017 14:31

Aby uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku musisz złożyć wniosek do sądu spadku, czyli sądu okręgu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy;

Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa Ciebie jako wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi;

Sentencja postanowienia składa się z dwóch części: w pierwszej stwierdza się nabycie spadku przez spadkobierców powołanych według zasad ogólnych, a w drugiej wymienia się spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne lub wkład gruntowy;

Z reguły stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku;

Jeżeli nie byłeś uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, a posiadasz dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny możesz złożyć wniosek o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.