Czy wiesz jak sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym?

Generalną regułą jest, że możesz sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez Twojego małżonka, jednak od tej ogólnej zasady przewidziano wyjątki, sprawdź jakie!
/ 26.10.2017 13:58

Sprzeciwić się nie możesz czynnościom w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającym do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej;

Sprzeciw jest Twoim oświadczeniem woli. Może być zgłoszony przez wyraźne oświadczenie albo w sposób dorozumiany. O skutecznym wyrażeniu sprzeciwu można mówić wówczas, gdy Twoje oświadczenie zawierające ten sprzeciw doszło do Twojego małżonka w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać;

Twój sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się ona z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej;

Pamiętaj, że możesz skutecznie zgłosić sprzeciw tylko przed dokonaniem przez Twojego małżonka zamierzonej czynności zarządu;

Jeżeli pomimo Twojego sprzeciwu małżonek zawarł daną czynność prawna, możesz w postępowaniu sądowym dochodzić jej nieważności;

Jednakże pomimo Twojego sprzeciwu, Twój małżonek ma jeszcze jedno wyjście a mianowicie może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności, której Ty się sprzeciwiłeś, zezwolenie to uchyla Twój sprzeciw.