Czy wiesz jak przekazać darowiznę?

Każdy z nas może przekazać darowiznę. Mogą nią być pieniądze, przedmioty, nieruchomość czy prawa majątkowe.
/ 21.11.2017 09:12

Każda darowizna powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Należy umówić się z notariuszem, który sporządzi dokument. Ponadto, należy dowiedzieć się jakie dokumenty będą do tego potrzebne.

Przekazanie darowizny kosztuje. Oprócz sporządzenia umowy, również pamiętajmy o opłacie za wpis do ksiąg wieczystych oraz podatku od spadku i darowizny.

Są przedmioty, przy których należy dostarczyć notariuszowi dodatkowe dokumenty:- przy nieruchomościach - odpis z księgi wieczystej oraz zaświadczenie ze spółdzielni- przy samochodzie - kartę pojazdu i dowód rejestracyjny.

Jeżeli występuje tzw "spełnienie świadczenia" nie jest obowiązkowe sporządzanie umowy u notariusza. Wystarczy zrobić to na piśmie, a obowiązek zapłaty za podatek spoczywa po obu stronach.