Czy wiesz jak możesz wyegzekwować wyrok sądowy przy pomocy komornika?

Zobacz ile zapłacisz za egzekucję komorniczą!
/ 26.10.2017 14:24

Musisz złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

Chociaż nie jest to wymóg konieczny powinieneś we wniosku wskazać konkretne ruchomości oraz miejsce, gdzie przypuszczalnie się znajdują;

Procedura egzekucyjna składa się z kilku etapów: - wszczęcie egzekucji z ruchomości na wniosek, - zajęcie ruchomości przez komornika, - oszacowanie ruchomości, - sprzedaż ruchomości, - podział sumy uzyskanej ze sprzedaży,

W przypadku gdy komornik nie wyegzekwował należności od Twojego dłużnika, nie pobiera on żadnych opłat z tytułu prowadzenia egzekucji;

W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobierze od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia;

Dolna granica opłaty egzekucyjnej wynosi 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę;

Istnieje również możliwość obniżania opłaty egzekucyjnej przez sąd, z uwagi na nakład pracy komornika czy Twoją sytuację majątkową jako wnioskodawcy oraz wysokość Twoich dochodów;

Masz prawo wyboru komornika na całym obszarze kraju, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości.