Czy wiesz co oznacza znak CE?

Znak CE umieszczony na produkcie oznacza, iż należy on do grupy produktów bezpiecznych.
/ 19.10.2017 12:38

Oznakowanie to jest efektem stale rosnącej wymiany towarów w Unii Europejskiej, na skutek czego podjęto decyzje o ujednolicenia wymagań co do bezpieczeństwa produktów. Znak ten na produktach polskich jest umieszczany od 1 maja 2004 roku (odkąd Polska należy do UE).

Produkt bezpieczny to taki, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia.

Znak CE umieszczany jest na wyrobie przez producenta lub jego przedstawiciela po wcześniejszym, pozytywnym ocenieniu go pod względem zgodności z zasadniczymi wymogami.

Znak CE z reguły umieszcza się na wyrobie lub jego tabliczce znamionowej. Oznakowanie musi być czytelne, widoczne oraz musi mieć określoną formę. Czasami konieczne jest umieszczenie symbolu CE na opakowaniu lub dokumentach dołączonych do produktu.