Czy konsument ma prawo do złożenia reklamacji na produkt, który został zakupiony na wyprzedaży?

Konsument kupując towar na wyprzedaży ma takie same prawo do reklamacji jak podczas zwykłych zakupów. Z pewnymi wyjątkiem:
/ 19.10.2017 11:32

Nie możemy reklamować towaru ze względu na wadę, która była przyczyną obniżenia ceny produktu. Oznacza to, iż w przypadku zakupu sukienki z zepsutym zasuwakiem, którą kupiliśmy po obniżonej cenie właśnie z tego powodu- nie możemy jej zareklamować. Jednak, gdy zauważymy inną wadę, reklamacja jak najbardziej nam przysługuje.

W przypadku zakupu towaru na wyprzedaży konsument może go zareklamować ze względu na niezgodność towaru z umową, żądając tym samym: naprawy lub wymiany na nowy. Naprawa albo wymiana powinna zostać dokonana w rozsądnym czasie i nie powinna powodować istotnej niedogodności dla konsumenta, z uwzględnieniem charakteru towarów i celów zakupu.

Gdy nie można odpowiednio naprawić albo wymienić towaru, wówczas konsument ma prawo do: stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy.

Od umowy można odstąpić jedynie wówczas, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna, gdy wada okaże się być nie istotna, konsument może żądać jedynie obniżenia ceny.

Sprzedawca nie odpowiada za brak zgodności towaru z umową, jeżeli konsument o tej niezgodności wiedział przy zawarciu umowy.