Kiedy trzeba zgłosić spadek

Jeśli dostałaś spadek, to musisz to koniecznie zgłosić w urzędzie skarbowym. Sprawdź, ile masz na to czasu!

Dostałam spadek. W jakim terminie powinnam powiadomić urząd skarbowy?
Marzena J., Gorzów


Należy to zrobić w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku.

Deklarację (na formularzu SD–Z2) należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Jeśli spadek obejmuje nieruchomość (np. działkę, dom) – do urzędu, w którego okręgu działania jest ona położona.

Porady prawne i finansowe - forum >>
Amerykanie malują paznokcie na fioletowo na znak sprzeciwu wobec przemocy domowej
SKOMENTUJ (0)
KOMENTARZE (0)