sąd

Sąd
Instytucja, której celem jest praktyczne stosowanie prawa. W sądzie odbywa się rozstrzyganie spraw spornych między obywatelami. W Polsce istnieją: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. W czasie procesu sądowego, sąd decyduje o winie i wymiarze kary oskarżonego.

Redakcja poleca

REKLAMA