prawo rodzinne

Prawo rodzinne
Prawo rodzinne – gałąź prawa cywilnego, regulująca stosunki prawne w rodzinie. Określa zasady istnienia i funkcjonowania rodziny (materialne oraz niematerialne). Prawo rodzinne reguluje kwestie: małżeństwa, przysposobienia, alimentów, opieki i kurateli. Prawo rodzinne jest zapisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Redakcja poleca

REKLAMA