Zasiłek opiekuńczy na dziecko - jak go uzyskać

zasiłek opiekuńczy na dziecko fot. Fotolia
Za czas, gdy nie ma cię w pracy, także należą ci się pieniądze!
Weronika Kwaśniak / 12.08.2014 16:03
zasiłek opiekuńczy na dziecko fot. Fotolia
Zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje nie tylko pracownikom etatowym. Może z niego skorzystać także osoba prowadząca firmę albo zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia lub agencyjnej. Warunek? Musi opłacać składkę chorobową (jest ona dobrowolna!). Zasiłek opiekuńczy może pobierać zarówno mama, jak i tata (mąż lub partner matki dziecka). Wypłaca się go temu z rodziców, na którego wystawiony jest dokument uprawniający do tego świadczenia. Sprawdź, jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko!

Kiedy masz prawo do zasiłku opiekuńczego na dziecko?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy:

  • dziecko nie skończyło ośmiu lat, jest zdrowe, ale z jakichś względów musisz się nim zaopiekować. Na przykład przedszkole jest zamknięte lub małżonek stale opiekujący się dzieckiem zachorował i nie może sprawować pieczy nad pociechą;
  • dziecko nie ma ukończonych 14 lat, jest chore i wymaga opieki.
Zasiłek możesz otrzymać także wtedy, gdy dziecko przebywa w szpitalu, a lekarz uzna, że twoja obecność jest niezbędna.

Jakie dokumenty musisz przedstawić, by uzyskać zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, musisz mieć:
  • zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZL – gdy dziecko jest chore;
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie – gdy zachorował współmałżonek opiekujący się dzieckiem. Zwolnienie trzeba dostarczyć do pracy w ciągu 7 dni od jego wystawienia;
  • spisane przez siebie oświadczenie – gdy zamknięto żłobek, przedszkole, szkołę;
  • formularz ZUS Z-15. Podajesz w nim dane swoje oraz dziecka. Trzeba tam również zamieścić informację o ojcu dziecka (czy pracuje, czy jest np. bezrobotny).
Zasiłek opiekuńczy przysługuje, pod warunkiem że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Stracisz do niego prawo, jeżeli w czasie zwolnienia np. będziesz pracowała.
Gdy twoje dziecko nie ma jeszcze dwóch lat, masz prawo do zasiłku nawet wówczas, gdy są inne osoby mogące zapewnić mu opiekę.

Jak długo przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Przez okres zwolnienia od pracy, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14. W przypadku choroby dziecka, które skończyło
14 lat, ten okres wynosi 14 dni.
Warto wiedzieć:
  • Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku choroby dziecka, które ukończyło 14 lat, lub dorosłego członka rodziny (małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwa), którym musisz się opiekować. Otrzymasz go przez 14 dni w roku.
  • Wysokość świadczenia równa jest 80 proc. pensji. Stawkę oblicza się, biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie przysługujące za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających zwolnienie.
Alicja Hass/Przyjaciółka

Porady prawne i finansowe - forum >>

Sprawdź inne porady finansowe:

Redakcja poleca

REKLAMA