Jak założyć rodzinę zastępczą - poradnik

Jak zostać rodziną zastępczą fot. Fotolia
Zobacz, jak to zrobić!
Weronika Kwaśniak / 15.07.2014 15:27
Jak zostać rodziną zastępczą fot. Fotolia
Gdy biologiczni rodzice nie zapewniają dziecku właściwej opieki, trafia ono zwykle do domu dziecka. Znacznie lepszym wyjściem jest umieszczenie go w rodzinie zastępczej – u osób, które stworzą mu prawdziwy dom. Takich rodzin jest wciąż za mało…

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka nad dziećmi, których rodzice mają sądownie ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Dzieci przebywają w takiej rodzinie do czasu, aż wyjaśni się ich sytuacja prawna. Sąd rodzinny może bowiem przywrócić pełnię władzy rodzicielskiej naturalnym rodzicom albo pozbawić ich tej władzy, co umożliwia przysposobienie (adopcję) takiego dziecka.

Zgodnie z prawem, rodzicami zastępczymi mogą być osoby:
 • spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem,
 • niespokrewnione,
 • niespokrewnione, które zawodowo chcą zajmować się dzieckiem.

Jak założyć rodzinę zastępczą?

Jeśli chcesz stworzyć rodzinę zastępczą, zgłoś się do najbliższego ośrodka adopcyjnego lub centrum pomocy rodzinie. Tam uzyskasz szczegółowe informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby zaopiekować się dzieckiem.

Kandydaci na rodziców zastępczych muszą:
 • dawać rękojmię należytego wykonywania władzy rodzicielskiej;
 • mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
 • korzystać z pełni praw obywatelskich;
 • złożyć oświadczenie, że nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej;
 • być zdrowi (niektóre schorzenia mogłyby bowiem uniemożliwić opiekę nad dzieckiem);
 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania.
Jeśli spełniasz te wymagania, zostaniesz skierowana na specjalne bezpłatne szkolenie. 

Jakie dokumenty są potrzebne, by założyć rodzinę zastępczą?

Szkolenie to nie wszystko. Będziesz także musiała dostarczyć ośrodkowi adopcyjnemu następujące dokumenty:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem;
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów (jeśli masz firmę – wypis z rejestru sądowego i PIT za ostatni rok);
 • własnoręcznie napisane oświadczenie o niekaralności.
Po załatwieniu formalności i uzyskaniu pozytywnej opinii ośrodka adopcyjnego trzeba wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie cię rodziną zastępczą dla wybranego dziecka (w jego przygotowaniu pomoże ci ośrodek). Pismo składasz do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich), właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd określi warunki i czas przebywania dziecka u ciebie.

Na jaką pomoc finansową możesz liczyć?

Rodzina zastępcza otrzymuje pomoc finansową. Jej wysokość zależy od wieku dziecka i jego stanu zdrowia. Podstawę obliczenia dofinansowania stanowi kwota 1647 zł. Rodzina spokrewniona z dzieckiem otrzymuje:
 • 60 proc. tej kwoty (988,20  zł), gdy dziecko nie ukończyło 7 lat (80 proc. – 1317,60 zł – gdy jest niepełnosprawne);
 • 40 proc. tej kwoty (658,80 zł), gdy dziecko jest w wieku od 7 do 18 lat (60 proc. gdy jest niepełnosprawne).
Natomiast rodzina niespokrewniona dostaje 100 proc. podstawy (czyli kwotę 1647 zł) na każde dziecko.

Rodzaje zawodowych rodzin zastępczych:
 • wielodzietne  – umieszcza się w nich w jednym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci;
 • specjalistyczne – dla dzieci niedostosowanych społecznie lub z problemami zdrowotnymi;
 • o charakterze pogotowia rodzinnego – tu umieszcza się maksymalnie troje dzieci. Może się jednak zdarzyć, że będzie ich więcej, bo obowiązuje zasada, że rodzeństwa się nie rozdziela. Ponadto rodzina taka nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat doprowadzonego przez policję.
Na podstawie artykułu Alicji Hass z "Pani domu"

Sprawdź inne porady:

Redakcja poleca

REKLAMA