Jak uregulować prawnie związek partnerski?

Wzory umów, które pozwalają uregulować sytuację prawną osobom pozostającym w związkach partnerskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli pozostajesz w związku nieformalnym, koniecznie zapoznaj się z tymi umowami.
/ 28.02.2018 12:52

Wzory umów, które pozwalają uregulować sytuację prawną osobom pozostającym w związkach partnerskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli pozostajesz w związku nieformalnym, koniecznie zapoznaj się z tymi umowami. 

Jak uregulować prawnie związek partnerski?

fot. Deposiphotos

Dyskusja nad związkami partnerskimi wzbudza powszechnie gorące emocje. Zasadniczo dzieli ludzi na dwa obozy, tych, którzy są za prawną regulacją tychże związków i na tych, którzy kategorycznie się przed nią wzbraniają. Co prawda ustawę o związkach partnerskich odrzucono, nie oznacza to bynajmniej, iż potrzeby takiej regulacji nie ma.

Nie oszukujmy się, ludzi żyjących w związkach partnerskich jest całkiem sporo i to bez względu czy są to związki homo- czy heteroseksualne, dla wielu zagadnienie to jest bardzo istotne. I choć dyskusje wywołują gorące emocje, regulacji związków partnerskich chyba w najbliższym czasie się nie doczekamy. A z przekomarzań polityków za wiele nie wynika. Jak realnie swoją sytuację mogą uregulować osoby zainteresowane? I czy rzeczywiście mogą?

Okazuje się, że nawet przy obecnie obowiązujących przepisach i braku ustawy o związkach partnerskich, osoby żyjące w związku nieformalnym mogą pewne wspólne sprawy prawnie uregulować. I choć o wielu z tych rzeczy nie myśli się aż do choroby lub nieszczęśliwego wypadku lub nie ma się dostatecznej wiedzy z zakresu znajomości polskiego prawa. Dla przeciętnego Kowalskiego bowiem możliwość uregulowania formalnie wielu życiowych aspektów wcale oczywista nie jest. Okazuje się jednak, że pewne aspekty m.in. uzyskanie informacji w przypadku choroby partnera, uregulowanie spraw administracyjnych, a nawet majątkowych można formalnie uregulować nawet nie będąc w związku małżeńskim. I choć nie jest to bynajmniej to na co liczyliby wszyscy pozostający w nieformalnych związkach, jakimś punktem zaczepienia i pewnym ułatwieniem jest, w wielu życiowych sytuacjach – bardzo przydatnym.

Wzory umów ułatwiające życie osobom pozostających w związkach partnerskich umieściła za darmo poznańska kancelaria. Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski Guzek Jackowski opublikowała 3 pakiety ze wzorami Umów Związku Partnerskiego, które pozwalają na prawne sformalizowanie związku:

Jak uregulować prawnie związek partnerski?

fot. grzybkowski-guzek.pl

  • Pakiet zielony (najmniej zaawansowany) przeznaczony dla osób, którym zależy na uregulowaniu kwestii administracyjnych i bieżących spraw związanych ze wspólnym mieszkaniem (np. odbiór korespondencji, opłacanie rachunków) czy dostępie do informacji o zdrowiu partnera oraz odbiorze jego dokumentacji medycznej. 
  • Pakiet pomarańczowy – jak wyżej oraz sprawy związane z dziedziczeniem i prawo do pochowania partnera
  • Pakiet czerwony – regulacje jak w pakiecie pomarańczowym a dodatkowo wspólne sprawy majątkowe i prawo do renty/alimentów

I to już jakiś punkt zaczepienia dla osób pozostających w związkach nieformalnych, bo w pewnych sytuacjach takie uregulowania bywają niezwykle pomocne i wręcz niezbędne. Pozostaje mieć nadzieję, że Ustawa o związkach partnerskich w końcu kiedyś wejdzie w życie. Póki co warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi na dzień dzisiejszy i skorzystać z zaproponowanych umów.