Czy wiesz jakie różnice występują pomiędzy pokrewieństwem a powinowactwem?

Obie instytucje mają kluczowy wpływ na korelacje rodzinne. Zobacz czym się charakteryzują, co je różni i jak oddziałują na stosunki prawno rodzinne!
/ 12.10.2017 12:50

Pokrewieństwo oznacza wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. W wypadku pokrewieństwa w linii prostej, jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są rodzice, dziadkowie itd., zstępnymi - dzieci, wnuki itd. Rodzeństwo (bracia, siostry) to krewni w linii bocznej.

Pojęcie rodzeństwa obejmuje także rodzeństwo przyrodnie i pozamałżeńskie. Pokrewieństwo między rodzicami i dziećmi powstaje w różnych sytuacjach prawnych: a)w wypadku pochodzenia dziecka od rodziców pozostających w związku małżeńskim, b)w wypadku uznania ojcostwa, c)w wypadku sądowego ustalenia ojcostwa, d)w wypadku ustalenia macierzyństwa

Powinowactwo oznacza stosunek prawnorodzinny zachodzący między Tobą jako małżonkiem a krewnymi Twojej żony/męża. Zakaz związany z powinowactwem w linii prostej obejmuje zakaz małżeństwa wdowca z córką z pierwszego małżeństwa zmarłej żony, małżeństwa wdowy z pasierbem, małżeństwa teścia z owdowiałą synową. Stosunek powinowactwa nie wygasa z ustaniem małżeństwa.

Redakcja poleca

REKLAMA