Renta po ojcu - czy dzieci mają do niej prawo [List do redakcji]

renta po ojcu, jak uzyskać rentę po ojcu fot. Fotolia
Czy dzieci mają prawo do renty po zmarłym ojcu?
Weronika Kwaśniak / 09.11.2018 15:30
renta po ojcu, jak uzyskać rentę po ojcu fot. Fotolia

Mąż niedawno zmarł. Przed śmiercią płacił alimenty na dzieci. Chciałabym wiedzieć, skąd je teraz dostanę i w jakiej wysokości. Proszę też o odpowiedź, czy dzieci mają prawo do renty rodzinnej? Krystyna L. z Oleśnicy


Alimenty są nierozerwalnie związane z osobą, która jest zobowiązana do ich uiszczania. A zatem wraz ze śmiercią męża wygasł jego obowiązek alimentacyjny wobec dzieci i nikt go nie dziedziczy po nim. Natomiast można wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów od najbliższych krewnych zmarłego (jego rodziców lub rodzeństwa), jeżeli ich sytuacja materialna jest na tyle dobra, że mogą łożyć na utrzymanie osieroconych dzieci.

Renta po ojcu zamiast alimentów?

Do renty po ojcu uprawnione są dzieci, które nie ukończyły 16 lat (lub 25 lat, jeżeli się uczą), a bez względu na wiek – jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki (przed 25. rokiem życia). Wysokość renty po ojcu dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, 90 proc. świadczenia – dla dwóch osób, 95 proc. – dla trzech i więcej uprawnionych.
Jeżeli ojciec dzieci był emerytem lub rencistą dzieciom przysługuje renta rodzinna po zmarłym.

Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353).

Przeczytaj:Kto może otrzymać rentę socjalną?
Wysokość renty socjalnej w 2018 roku

Redakcja poleca

REKLAMA