emerytura

Emerytura
to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które kończą karierę zawodową. Ma ono zabezpieczyć byt osób starszych, które nie mogą już pracować. Prawo do emerytury nabywa się przez osiągnięcie wieku emerytalnego. Dla kobiet jest to 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat. Reforma emerytalna została przeprowadzona w Polsce w 1998 roku. Była ona częścią programu czterech reform. Wprowadzono trzy nowe filary emerytalne: I filar oparty na ZUS, II filar oparty na OFE oraz III filar oparty na indywidualnym koncie emerytalnym. I filar jest obowiązkowy. II i III filar są dobrowolne.

Redakcja poleca

REKLAMA