Jak sprawdzić lata pracy w ZUS i ZUS PUE? Praktyczne wskazówki i najpotrzebniejsze określenia, które warto znać

jak sprawdzić ile mam lat pracy fot. Adobe Stock, Jacob Lund
Jak sprawdzić czas pracy w ZUS PUE i jak to dobrze udokumentować? Aby sprawdzić lata pracy w ZUS, ważne jest rozróżnienie lat składkowych i nieskładkowych. Choć brzmi to skomplikowanie, wcale takie nie jest Oto wskazówki, jak sprawdzić ile lat się przepracowało i czy należy ci się emerytura lub renta.
Milena Oszczepalińska / 15.04.2024 17:11
jak sprawdzić ile mam lat pracy fot. Adobe Stock, Jacob Lund

Staż pracy obliczysz, sumując tzw. okresy składkowe i bezskładkowe. Te pierwsze zaliczane są do stażu w całości, natomiast drugie – tylko w części (nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych). Jak sprawdzić lata pracy w ZUS? Podpowiadamy.

Spis treści:

 1. Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?
 2. Jak udokumentować staż pracy?
 3. Jak sprawdzić lata pracy w ZUS PUE?

Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?

Jak sprawdzić ile lat się przepracowało wg ZUS? Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, które lata są okresami składkowymi, które nieskładkowymi, a które uzupełniającymi. Policz, ile ich jest i zsumuj. Podpowiadamy, jak rozróżnić poszczególne okresy.

Staż pracy to w skrócie suma okresów, za które odprowadzane były składki emerytalne i rentowe. Ważne jest tu, aby nauczyć się rozróżniać tzw. okresy składkowe i nieskładkowe.

Okresy składkowe a lata pracy

Okresy składkowe to czas twojego faktycznego zatrudnienia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Zalicza się do nich m.in.:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę nakładczą (chałupnictwo),
 • pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem,
 • pobieranie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych, etc.

Okresy nieskładkowe a lata pracy

Okresy nieskładkowe to w skrócie czas, w którym nie pracujesz i nie jest za ciebie odprowadzana składka na ubezpieczenie, czyli m.in. okresy pobierania:

 • wynagrodzenia za czas choroby,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego, opiekuńczego),
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Do okresów nieskładkowych można zaliczyć także:

 • naukę w szkole wyższej na jednym kierunku (w wymiarze określonym w programie studiów),
 • urlop wychowawczy i bezpłatny udzielony na opiekę nad małym dzieckiem,
 • niepodejmowanie żadnej pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

jak sprawdzić lata pracy w zus

fot. Jak sprawdzić, ile mam lat pracy/Adobe Stock, pikselstock

Okresy uzupełniające a lata pracy

Okresy uzupełniające liczy się tylko w niektórych przypadkach. Gdyby okazało się, że okresów składkowych i nieskładkowych jest za mało do nabycia prawa do emerytury, ZUS może uwzględnić (jako składkowe):

 • okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacano składki,
 • przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego pod warunkiem, że miałaś już ukończone 16 lat,
 • praca w gospodarstwie rolnym np. rodziców przed 1 stycznia 1983 r. (tu też obowiązuje warunek ukończeniu 16. roku życia).

Jak udokumentować staż pracy?

Starając się o emeryturę lub rentę, musisz właściwie udokumentować swój staż pracy, aby możliwe było wyliczenie odpowiedniej wysokości świadczenia. Potrzebne do tego są dokumenty potwierdzające podjęcie pracy czy nauki, a także wszelkie zaświadczenia.

Jak udokumentować okresy składkowe?

Na potwierdzenie okresów składkowych możesz przedstawić świadectwa pracylegitymację ubezpieczeniową z wpisanymi okresami zatrudnienia, zaświadczenie z urzędu pracy (gdy byłaś bezrobotna), zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS o pobycie na zasiłku macierzyńskim. 

Gdyby okazało się, że nie masz jakiegoś dokumentu, potwierdzisz zatrudnienie, okazując np. umowę o pracę czy legitymację służbową.

Jak udokumentować okresy nieskładkowe?

Dokumentem potwierdzającym te okresy są świadectwa pracy, zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie nauki, decyzje ZUS (np. o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego).

Co jeszcze warto wiedzieć:

 • Jeżeli okresy składkowe pokrywają się z nieskładkowymi, ZUS musi przyjąć korzystniejsze dla ciebie rozwiązanie.
 • Gdy nie masz dokumentów na poparcie swoich okresów składkowych, poproś o ich potwierdzenie pracodawcę (zakład pracy ma obowiązek przechowywać akta osobowe pracownika przez 50 lat).
 • Jeśli zakład został zlikwidowany, szukaj dokumentów w firmie, która go przejęła lub w jednostce, której podlegał. Informacje na temat takich podmiotów znajdują się w bazie zlikwidowanych zakładów pracy udostępnionej przez ZUS.

Od 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych listownie wysyła informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Są tam wyszczególnione składki na ubezpieczenie emerytalne, jakie zostały opłacone.

jak sprawdzić lata pracy w zus pue

fot. Jak sprawdzić lata pracy i jak je udokumentować/Adobe Stock, goodluz

Jak sprawdzić lata pracy w ZUS PUE?

Swój własny „stan konta” możesz sprawdzić także przez internet, logując się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych, pocztą lub osobiście. Każda ubezpieczona osoba, która założyła profil w PUE ZUS, może samodzielnie sprawdzić, jak wygląda jego sytuacja. Założenie konta jest bezpłatne i bywa przydatne w wielu urzędowych sytuacjach - często przy jego pomocy można załatwić sprawy bez wychodzenia do ZUS-u.

Na indywidualnym koncie ubezpieczonej osoby dostępne są informacje o okresach i rodzajach ubezpieczeń i składek, rodzaju i wysokości wypłacanych świadczeń, a także wszystkich przerw w opłacaniu składek. Dodatkowo znajdują się tam informacje o płatnikach, który zgłaszali ubezpieczonego do składek i świadczeń. Warto pamiętać, że w PUE ZUS znajdują się tylko informacje zgłoszone do urzędu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.04.2009 na podstawie tekstu Alicji Hass, który ukazał w magazynie „Przyjaciółka”.

Redakcja poleca

REKLAMA