Komu i kiedy przysługuje emerytura pomostowa?

Prawo do emerytury pomostowej nabywają osoby, które pracowały na stanowiskach o szczególnej szkodliwości dla zdrowia, albo w warunkach wymagających wyjątkowej sprawności psychofizycznej.
starsza kobieta fot. Fotolia

Coraz mniej osób jest objętych prawem do wcześniejszej emerytury. Może im przysługiwać jednak tzw. emerytura pomostowa, która należy się pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Muszą jednak spełniać kilka wymogów.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Prawo do emerytury pomostowej, przysługuje osobom które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku,
 • ukończyły 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn),
 • pracowały w szczególnych warunkach pracy lub w szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat,
 • posiadają okres składkowy oraz nieskładkowy, który wynosi co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet) i co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn),
 • wykonywały bądź wykonują pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,
 • rozwiązały stosunek pracy.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Co oznacza praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze?

Prawo do emerytury pomostowej nabywają osoby, które pracowały na stanowiskach o szczególnej szkodliwości dla zdrowia, albo w warunkach wymagających wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Procesy starzenia się uniemożliwiają dalsze wykonywanie zawodu. Przykłady takich profesji to:

 • dekarz,
 • kominiarz,
 • górnik,
 • ratownik TOPR,
 • anestezjolog,
 • montażysta elektryk,
 • ratownik ratownictwa chemicznego,
 • pilot,
 • kierowca autobusu,
 • opiekun w ośrodku wychowawczym dla młodzieży,
 • kierowca pojazdu uprzywilejowanego,
 • operator reaktora jądrowego,
 • kierowca samochodu przewożącego ładunki niebezpieczne (np. materiały wybuchowe),
 • pracownik zatrudniony bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych albo pirotechnicznych,
 • dyżurny ruchu,
 • kontroler ruchu lotniczego.

Co musisz wiedzieć o podatku liniowym?

Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej?

Należy podzielić podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. Z kolei na podstawę składa się:

 • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji, które są zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia,
 • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Czytaj więcej na temat finansów

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)