POLECAMY

Komu i kiedy przysługuje emerytura pomostowa?

Prawo do emerytury pomostowej nabywają osoby, które pracowały na stanowiskach o szczególnej szkodliwości dla zdrowia, albo w warunkach wymagających wyjątkowej sprawności psychofizycznej.
Weronika Kwaśniak / 11 miesięcy temu
Komu i kiedy przysługuje emerytura pomostowa? fot. Fotolia

Coraz mniej osób jest objętych prawem do wcześniejszej emerytury. Może im przysługiwać jednak tzw. emerytura pomostowa, która należy się pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Muszą jednak spełniać kilka wymogów.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Prawo do emerytury pomostowej, przysługuje osobom które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku,
 • ukończyły 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn),
 • pracowały w szczególnych warunkach pracy lub w szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat,
 • posiadają okres składkowy oraz nieskładkowy, który wynosi co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet) i co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn),
 • wykonywały bądź wykonują pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,
 • rozwiązały stosunek pracy.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Co oznacza praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze?

Prawo do emerytury pomostowej nabywają osoby, które pracowały na stanowiskach o szczególnej szkodliwości dla zdrowia, albo w warunkach wymagających wyjątkowej sprawności psychofizycznej. Procesy starzenia się uniemożliwiają dalsze wykonywanie zawodu. Przykłady takich profesji to:

 • dekarz,
 • kominiarz,
 • górnik,
 • ratownik TOPR,
 • anestezjolog,
 • montażysta elektryk,
 • ratownik ratownictwa chemicznego,
 • pilot,
 • kierowca autobusu,
 • opiekun w ośrodku wychowawczym dla młodzieży,
 • kierowca pojazdu uprzywilejowanego,
 • operator reaktora jądrowego,
 • kierowca samochodu przewożącego ładunki niebezpieczne (np. materiały wybuchowe),
 • pracownik zatrudniony bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych albo pirotechnicznych,
 • dyżurny ruchu,
 • kontroler ruchu lotniczego.

Co musisz wiedzieć o podatku liniowym?

Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej?

Należy podzielić podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. Z kolei na podstawę składa się:

 • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji, które są zewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata świadczenia,
 • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Czytaj więcej na temat finansów

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)