dokumenty

Dokumenty
Dokumenty – pisma urzędowe, pokwitowania, rachunki, zaświadczenia, PIT-y i inne świadectwa jakiegoś wydarzenia. Dokumenty mogą mieć różną formę – papierową i elektroniczną. Dokumenty należy przechowywać przez określony czas. Rodzajem dokumentów są również dokumenty tożsamości. Dokument tożsamości – dokument urzędowy, który potwierdza tożsamość osoby. W Polsce jest to dowód osobisty lub paszport. Na dokumencie tożsamości powinny znaleźć się: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, PESEL. Mogą również pojawić się: miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, wzrost, kolor oczu itp.

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA