POLECAMY

Jak dostać spadek?

Jeśli odziedziczyłaś jakiś majątek, musisz potwierdzić prawo do niego. Dopiero wtedy staniesz się jego właścicielką.
Jak dostać spadek? fot. Fotolia

Gdy bliski odchodzi, zwykle zostaje po nim majątek. Możesz go otrzymać na podstawie testamentu, a jeśli krewny go nie zostawił – na mocy ustawy czyli przepisów kodeksu cywilnego.  Sam fakt, że jesteś w gronie spadkobierców, nie wystarczy, abyś mogła korzystać z odziedziczonego majątku. Musisz potwierdzić swoje prawo do niego. Możesz to zrobić u notariusza lub w sądzie.

Jak dostać spadek - dwie drogi

Są dwa sposoby, jak dostać spadek, który nam przysługuje. Sprawdź, jakie!

Poświadczenie u notariusza

Spadek możesz potwierdzić w kancelarii notarialnej. Konieczna do tego jest obecność wszystkich spadkobierców. Mało tego – nie mogą być skłóceni. Jeśli są między nimi jakieś nieporozumienia w kwestii spadku, notariusz nie sporządzi aktu poświadczenia dziedziczenia tylko odeśle ich do sądu. 
Przed pójściem do notariusza należy zgromadzić szereg dokumentów. Potrzebne będą:
  • skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy;
  • gdy majątek dziedziczą dzieci – odpisy aktów urodzenia  oraz aktów małżeństwa, jeżeli pozostają w związkach małżeńskich;
  • w przypadku osób rozwiedzionych – w akcie ślubu musi znaleźć się adnotacja o rozwodzie (kiedy się odbył i sygnatura akt sprawy rozwodowej);
  • gdy dziedziczy współmałżonek zmarłego – akt małżeństwa;
  • potwierdzenie nadania numeru PESEL spadkodawcy (adnotacja na akcie zgonu, dowód osobisty lub zaświadczenie (z urzędu miasta lub gminy);
  • testament, jeżeli zmarły go zostawił.
Następnie notariusz sporządza protokół poświadczenia dziedziczenia. Musi się w nim znaleźć informacja, o tym, że spadkobiercy oświadczyli iż nie są im znani inni spadkobiercy a także, że sąd nie wydał postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw spadkowych ani nie toczy się postępowanie w tej sprawie.

Po spisaniu protokołu, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia i rejestruje go w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Potwierdzenie rejestracji następuje od razu. Każdy ze spadkobierców otrzymuje wypis aktu.

Od chwili rejestracji dokument ma taką samą moc, jak postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw spadkowych.

Za sporządzenie aktu poświadczenia trzeba zapłacić. Notariusz pobiera taksę notarialną – jej maksymalna wysokość wynosi:
  • 100 zł za sporządzenie protokołu;
  • 50 zł za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia bez względu na wartość spadku (do obu tych kwot należy doliczyć 23 proc. VAT);
  • 7,38 zł za każdą stronę odpisu dokumentu (z VAT-em).
Stawki są stałe. Nie ma na nie wpływu stopień skomplikowania sprawy ani ilość spadkobierców.

Przeczytaj również:

Potwierdzenie przed sądem

Możesz to zrobić, gdy nie chcesz ponosić kosztów u notariusza, a musisz – gdy między spadkobiercami nie ma zgody.

Wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku należy złożyć w sądzie rejonowym (w wydziale cywilnym) właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Należy do niego dołączyć takie same dokumenty, jak w przypadku poświadczenia aktu u notariusza. Jednocześnie trzeba uiścić opłatę sądową w wysokości 50 zł (tzw. wpis stały). Do tego dochodzą opłaty za złożenie sądowych oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (50 zł) i ewentualnie 50 zł za spis inwentarza tj. spis praw majątkowych wchodzących w skład spadku, gdy chcesz dziedziczyć z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli któryś ze spadkobierców nie zgadza się z orzeczeniem sądu, może wnieść apelację. Gdy nie zrobi tego w ciągu 21 dni – decyzja się uprawomocni.

Każda osoba, która ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Prawo do spadku się nie przedawnia. To oznacza, że nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy, możesz wystąpić z wnioskiem o nabycie spadku po nim.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)