Becikowe 2017: kwota, wymagane dokumenty

Poznaj kwotę becikowego na 2017 rok oraz sprawdź, jakie dokumenty musisz złożyć, aby otrzymać świadczenie!
Becikowe to świadczenie wypłacane z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Jest przyznawane matce, ojcu lub prawnemu opiekunowi. Nie jest to jednak świadczenie, które należy się automatycznie. Żeby uzyskać becikowe, należy złożyć wniosek - najpóźniej do 12 miesięcy od daty urodzenia dziecka.
To, czy otrzyma pani becikowe, zależy od dochodów w rodzinie. Progiem granicznym jest kwota 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Becikowe wynosi 1000 zł.

4000 policzków - Anna Kowalczyk ostro komentuje nowy projekt rządowy

Aby uzyskać becikowe, należy złożyć komplet dokumentów w gminie, urzędzie miasta albo OPS. Niezbędne dokumenty to:
  • wniosek o becikowe,
  • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport,
  • zaświadczenie lekarskie albo od położnej, które potwierdza, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży,
  • samodzielnie napisane oświadczenie, że wcześniej na to samo dziecko nie pobrano już becikowego,
  • oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny.
Po złożeniu dokumentów, jednostka administracyjna powinna wydać decyzję do końca miesiąca, jeśli wniosek został złożony do 10 dnia danego miesiąca.